Фінансово-економічна безпека домашніх господарств як суб’єктів господарювання - Статья

бесплатно 0
4.5 148
Домогосподарство як головне джерело інвестування і стимулювання розвитку реального сектора економіки. Дослідження місця та ролі домашнього господарства в економіці, головної умови забезпечення його фінансової безпеки. Власники факторів виробництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)Не зупиняючись на особливостях таких понять, як «родина», «домогосподарство» і «домашнє господарство» відзначимо, що «домашнє господарство» трактується як господарська одиниця, яка забезпечує економіку ресурсами та використовує отримані за них кошти для придбання товарів та послуг для задоволення матеріальних потреб [1]. Але, на нашу думку, однією з базових є виробнича функція, яку можна розглядати як зовнішню, у випадках представлення домогосподарством на ринок ресурсів власних факторів виробництва та внутрішню, коли мова йде про господарсько-побутову діяльність [3]. З огляду на перелічені факти можна стверджувати, що домашні господарства є не лише субєктами ринкових відносин, але й в окремих випадках повноцінними субєктами господарювання. Зокрема, відзначимо, що у 2012-2016 рр. в Україні частка прибутку та змішаного доходу в доходах домашніх господарств поступово збільшувалась з 20 % до 23 %, що супроводжувалась збільшенням частки податків на прибуток та змішаний дохід в загальних витратах домогосподарств з 4,7 % до 7 %, а частка податків на поточні доходи, майно та інші поточні трансферти зросла з 6,5 % до 8,5 %, що свідчить про непропорційне зростання податкового навантаження та компенсувалось, зокрема, зниженням частки внесків на соціальне страхування з 1,3 % до 0,1 % [4]. У цьому контексті під «економічною безпекою домогосподарства» будемо розуміти «стан, що дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, і здатний задовольняти потреби» [5], а під фінансовою безпекою домогосподарств слід розуміти «систему фінансово-економічних відносин, що забезпечує стан захищеності фінансів домашніх господарств від зовнішніх та внутрішніх загроз і небезпек у процесі їх життєдіяльності» [6].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?