Фінансовий стан підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 54
Дослідження господарської діяльності підприємства за оцінкою майна та поточної заборгованості. Розрахунок оборотного капіталу та показників фінансової стійкості. Ліквідність та платоспроможність підприємства. Економічний аналіз фінансового положення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Навчально-науковий інститут економіки і менеджментуВ сучасних економічних умовах діяльність кожного підприємства, організації являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавленні в результатах його функціонування. На підприємствах,за звичай буває так, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан. Інформацію для проведення аналізу фінансового стану підприємства беремо з основних форм фінансової звітності, зокрема: форма №1 «Баланс», форма №2 «Звіт про фінансові результати», форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності». В структурі майна підприємства на кінець звітного періоду найбільшу частку займають оборотні активи,тобто дебіторську заборгованість,яка становлять 45.61%, а порівняно з попереднім періодом вона зменшилась на 5.64%,кінець звітного періоду 6829 тис.грн. Така ситуація пояснюється тим, що кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги також збільшилась на 4346 тис.грн.,вона становить 20,82 % від усієї поточної заборгованості публічного акціонерного товариства Київський "Холодокомбінат№2".Адже на початок звітного періоду збиток підприємства ,не перейшов в прибутковість,так він зменшився,але це не означає,що так буде і дальше,показник чистого прибутку(збитку) не став плюсовим,і збиток становить велику суму для підприємства ,він становить на попередній період 5090 тис.грн,а на звітній період ця сума становила 21 61 тисяч грн.,на 2929 тисяч грн. меншу. Джерела майна підприємства зменшилися на 1888 тис.грн. це зумовлено скороченням нерозподіленого прибутку на 33.76%, поточних зобовязань збільшелись на 4152 тис.грн., а зокрема кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 30%, поточні зобовязання з оплати праці на 68 та інші поточні зобовязання на 124 тис.грн. Аналіз динаміки і структури поточної заборгованості підприємства показує, що поточні зобовязання на кінець року порівняно з початком збільшелись на 4152 тис. грн. Проведений аналіз підприємство не рентабельне,тому що усі показники дорівнюють нулю,через те що для розрахунку будь якої рентабельності потрібний чистий прибуток,а так як він дорівнює 0,тому і всі показники дорівнюватимуть 0.капітал платоспроможність фінансовий

Размещено на .

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?