Фінансовий механізм державного управління розвитком малого підприємництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 140
Обґрунтування необхідності вдосконалення фінансового механізму регулюючого розвиток підприємництва. Оцінка ефективності державного управління. Дослідження зарубіжного досвіду даної проблеми. Рекомендації по формуванню стратегії малого підприємництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАЗначна частина організаційно-методичних заходів щодо державної участі у процесах розвитку підприємництва в цих програмах запозичена з досвіду розвинених країн світу, де шляхом розвитку підприємництва досягається економічна стабільність, добробут і зайнятість значної частини населення. Українські програми розвитку підприємництва акцентують увагу на малому підприємництві як основі створення середнього класу. Серед найбільш відомих вітчизняних вчених, які досліджують галузеву і регіональну динаміку малого бізнесу та підприємництва як обєктів державного регулювання, організаційні механізми розвитку процесів його регулювання, порядок державного та комерційного фінансування господарської діяльності субєктів цієї сфери, можна назвати Адамова Б., Амошу А., Варналія З., Воротіна В., Воротіну Л., Губерну Г., Головко Л., Дідівську Л., Колота В., Костирко Л., Кужель О., Ляпіна Д., Ляпіну К., Петенко І., Поважного О., Поважного С., Покропивного С., Халецьку А., Януковича В. Проте, стан теоретичних і методичних розробок вітчизняних вчених і практика запозичення іноземного досвіду в рамках міжнародного співробітництва в області створення прийнятних умов розвитку малого підприємництва у національній економіці не дозволяє державним органам управління ефективно впливати на соціально-економічні та фінансові процеси у цій сфері. Розвязання завдань активізації і модернізації складових фінансового механізму вимагає на сучасному етапі подальшої розробки рекомендацій щодо розвитку системи управління, підтримки та контролю малого підприємництва завдяки реалізації запропонованих у дисертаційній роботі складових системи генерації варіантів розвитку динамічного підприємництва та впровадження порядку формування державних мінімальних стандартів його розвитку, закладених у стратегічну програму.Для формування адекватної фінансової моделі державного управління розвитком малого підприємництва в роботі розглянуто етапи розвитку підприємництва у світовому масштабі і зміни системи державного управління ним. Перший етап (XVI-XVIII ст.) повязано з науковим осмисленням понять “підприємництво” і “ризик”, прямим державним контролем за підприємництвом. Розвиток підприємництва в сучасних умовах господарювання характеризує останній, четвертий, етап (ХХІ ст.) цього розвитку, повязаний з перенесенням акценту до управлінського процесу здійснення підприємництва. Для розвязання цих проблем держава стимулює громадян України до створення конкурентного середовища за допомогою відкриття власного бізнесу, реалізації окремих заходів програм розвитку підприємництва, а також удосконалення процесів субєктно-обєктної моделі розвитку малого підприємництва, яка характеризується такими недоліками: - держава та мале підприємництво не є рівноправними учасниками трансформаційних процесів в економіці; Його вдосконалення дозволить підприємцям більш точно зорієнтуватися у своїх можливостях та перспективах фінансування і розвитку, а державі - передбачати комплекс дій з активізації державних та інших субєктів фінансових процесів з метою прогнозування та мобілізації бюджетних надходжень.У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування та практичне вирішення актуального завдання - удосконалення фінансового механізму державного управління розвитком малого підприємництва на основі засвоєння нових його форм та методів, впровадження яких дозволить отримувати більший соціальний, економічний та фінансовий ефект за результатами залученням бюджетних та позабюджетних коштів. Недосконалість виявляється у відсутності в практичних діях державних та місцевих органів влади і управління прогресивних фінансових технологій залучення бюджетних та позабюджетних ресурсів. Відсутність після кризових схем роботи малих підприємств з фінансово-кредитними установами, системи гарантування державних та комерційних позик, інвестиційних вкладень у мале підприємництво, зокрема у лізинг та франчайзинг, системи роботи процесів самофінансування малого бізнесу та відокремленого контролю за нею (за допомогою кредитних спілок, товариств взаємного кредитування), динаміки всебічної зацікавленості СМП у поставці продукції за державним замовленнями. Формування національного фінансового механізму, яке базувалося на світовому досвіді, та його методи впровадження доводять неефективність інструментів державного управління розвитком малого підприємництва. Виявлено необхідність подальшого застосування закордонної практики розвитку малого бізнесу в процеси функціонування вітчизняних підприємств, використання найбільш успішних схем державного впливу на активізацію підприємницької діяльності, зокрема виділення двох окремих груп державних службовців, серед яких одна відповідатиме за реалізацію контрольної та бюджету формувальної функції, а інша - за ведення кваліфікованого податкового обліку на підприємствах.

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?