Фінансове стимулювання інноваційного розвитку України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 102
Вплив фінансів на систему інноваційного розвитку. Важелі посилення стимулюючої функції бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики сприяння інноваційному розвитку. Шляхи посилення стимулювання та банківського кредитування інноваційної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукІ лише в останні роки загострюється увага представників владних структур, науковців, підприємців, фінансистів до проблем активізації інноваційної діяльності, пошуку форм реалізації синергійних ефектів на обєднання фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсів для цілеспрямованого впливу на перехід до інноваційного розвитку. Ринкова трансформація економіки України, формування самовідтворювальних джерел економічного зростання обумовлює необхідність докорінних перетворень у фінансових відносинах, методах державного і ринкового фінансового стимулювання переходу до інноваційного розвитку. Розробка концепції фінансового стимулювання інноваційного розвитку, механізму впливу фінансових інструментів вимагає обґрунтування методологічних основ посилення стимулюючої функції бюджетно-податкової політики, реалізації грошово-кредитної політики сприяння економічному зростанню на основі створення і функціонування національної інноваційної системи. Аналіз існуючих теоретичних підходів і розробка методології дослідження інноваційної складової економічного зростання, виявлення суперечностей становлення інноваційної системи в транзитивній економіці повинен слугувати науковим підґрунтям для визначення методів державного фінансового регулювання інноваційної сфери, обґрунтування шляхів посилення стимулюючого впливу фінансового механізму на інноваційну діяльність підприємств. У процесі підготовки дисертації використані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: системного, загальнотеоретичного, еволюційного підходу до осмислення обєктивних умов переходу до інноваційної моделі економічного зростання (розділ 1, підрозділ 1); діалектичний метод, що включає цілісний системний підхід до аналізу при виявленні суперечностей становлення інноваційної системи в транзитивній економіці, зясуванні ролі та функцій фінансових стимулів у регулюванні інноваційного розвитку (розділ 1, підрозділи 2, 3); логічного аналізу при визначенні стимулюючого впливу бюджетно-податкової і грошово-кредитної політики на інноваційний розвиток (розділ 2, підрозділи 1, 2), участі держави у формуванні фінансових механізмів інноваційного розвитку (розділ 2, підрозділ 3); методу статистичних групувань при виявленні стимулюючого впливу фінансового механізму на активізацію інноваційної діяльності підприємств (розділ 3, підрозділи 1, 2, 3).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?