Фінансові механізми сприяння розвитку самозайнятості - Статья

бесплатно 0
4.5 100
Розвиток самозайнятості в Україні, використання потенціалу організаційних механізмів. Динаміка кількості самозайнятого населення за видами економічної діяльності. Співвідношення середнього розміру допомоги по безробіттю та мінімальної заробітної плати.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансові механізми сприяння розвитку самозайнятостіПротягом останніх років в Україні відбулося визнання особливої соціально-економічної ролі самозайнятості, яка у кризових умовах створює нові робочі місця за незначної державної організаційно - економічної політики, залучає до легальної економічної сфери ті кошти, що перебувають поза банківською системою. І якщо самозайнятість сприяє розвязанню складних соціально-економічних проблем, то постає питання, які заходи потрібно реалізувати державі для забезпечення її подальшого розвитку. самозайнятість економічний безробіття Подальше сприяння розвитку самозайнятості в Україні вимагає використання потенціалу не лише організаційно-правових механізмів, але й фінансових. Самозайнятість у вузькому тлумаченні терміну, визначається як діяльність, що зазвичай, приносить дохід у грошовій або натуральній формі і проводиться субєктом індивідуально [2]. Оцінюючи чисельність самозайнятих в Україні за 2001-2004рр., можна стверджувати про її зростання на 289,7 тис.чол. в цілому, а в галузевому розрізі, то - у сфері послуг, зокрема, торгівлі, транспорті, операціях з нерухомістю, охороні здоровя, колективних та громадських послугах, тобто там, де започаткування бізнесу потребує зазвичай незначних обсягів стартового капіталу, або ж базується на високому професіоналізмі (табл1.).Отже, у сучасних умовах господарювання для функціонування та виживання малого підприємництва, яке є наслідком розвитку самозайнятості, потрібно використовувати сучасні фінансові механізми, які можуть бути дієвими лише у поєднанні з інформаційно-консультативними та організаційно-управлінськими, що має стати одним із пріоритетів як державної , так і регіональної економічної політики.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?