Фінансові інструменти забезпечення розвитку національної економіки - Статья

бесплатно 0
4.5 127
Фінансове забезпечення посткризового оздоровлення та стабілізації розвитку реального сектора економіки України. Структура джерел фінансування наукових досліджень, розробок, інновацій. Реформування важелів та інструментів фінансування розвитку підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Фінансові інструменти забезпечення розвитку національної економікиПроаналізовано структуру джерел фінансування наукових досліджень, розробок та інновацій. Ключові слова: державна фінансова політика, фінансове забезпечення, доступ до фінансів, інвестиції, фінансування інноваційно-інвестиційних проектів. Исследовано финансовое обеспечение посткризисного оздоровления и стабилизации реального сектора экономики Украины. Обоснована необходимость реформирования рычагов и инструментов финансирования развития предприятий реального сектора на основе согласованного обеспечения финансового взаимодействия государства и предприятий. The author defines the main factors in the development of Ukraine"s real sector, and provides a comparative analysis of financial sources in the EU and Ukraine, which indicates the need to address the problems of investing in Ukraine in order to achieve a longterm growth.Ціллю статті є виявлення основних факторів розвитку реального сектора економіки і обґрунтування важелів та інструментів їх фінансового забезпечення, які трансформуються з урахуванням світових тенденцій, змін макроструктурного дизайну національної економіки, наявного ресурсного потенціалу, а також можливостей фінансової взаємодії держави та підприємств для інвестування у досягнення національних пріоритетів. Даниленка, залежить від багатьох факторів, проте основні з них - обсяг інвестицій, що спрямовується на її розвиток, стан основних виробничих фондів та їхня інноваційність, оскільки від цього насамперед залежить конкурентоспроможність, економічна стабільність і створення умов для підвищення рівня життя населення [2, с.31]. Комісія запропонувала продовжити термін дії Європейського фонду стратегічних інвестицій (EFSI) для забезпечення широкого фінансування програм, зокрема, з фінансування малих і середніх підприємств, стартапів, підприємств, які проводять дослідження та запроваджують інновації [5]. За результатами дослідження ролі фінансів для зростання, зайнятості та конкурентоспроможності в Європі, що проводилося фахівцями у сфері фінансів, економіки та інновацій із семи європейських інститутів у рамках 7-ої Програми Європейської комісії, було зроблено висновок про те, що фінансування розвитку потребує застосування взаємоповязаних заходів держави щодо концентрації капіталу інституційних секторів та його спрямування на розвиток інновацій. У Великій Британії за цей період спостерігалися тенденції збільшення обсягу інвестицій підприємств з 20,1 млрд євро у 2011 р. до 28,8 млрд євро у 2015 р., що вплинуло на зміну пропорцій структури джерел фінансування - 66: 7: 27.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?