Фінансові інструменти формування ресурсів у національній економіці в умовах глобалізації - Статья

бесплатно 0
4.5 167
Перетворення фінансових інструментів на активи, зобов"язання. Мобілізація накопичень домогосподарств і підприємницьких структур, трансформація їх у капіталовкладення. Аналіз використання фінансових інструментів в економіці України в умовах глобалізації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансові інструменти формування ресурсів у національній економіці в умовах глобалізаціїРозвиток національної економіки неможливий без функціонування ефективного фінансового ринку, який забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів між усіма секторами економіки за допомогою власних інструментів. Утім, використання фінансових інструментів є основою функціонування різноманітних фінансово-кредитних інститутів на ринку, які обслуговують рух капіталу в різних формах між субєктами фінансової системи, а дослідження їхніх сутнісних характеристик посідає важливе місце у сучасній економічній науці. Національний банк України [3] Будь-який контракт, результатом якого є створення фінансового активу одного субєкта господарювання і фінансового зобов’язання або інструменту власного капіталу іншого субєкта господарювання; це контракт, за яким одночасно в одного субєкта господарювання виникає фінансовий актив, а в іншого - фінансове зобов’язання або інструмент власного капіталу; фінансові активи чи пасиви, які можна купувати й продавати на ринку та за допомогою яких здійснюється розподіл і перерозподіл створеного капіталу; юридичний документ, що відображує певні договірні взаємовідносини або який надає певні права За таких обставин, узагальнивши підходи вітчизняних науковців до з’ясування сутності категорії «фінансовий інструмент», можна її визначати як особливий продукт фінансового ринку, який має форму договору або угоди і використовується для залучення фінансових ресурсів однією стороною й отримання прибутків та/або економічної вигоди - іншою. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» відносить до фінансових інструментів цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові термінові угоди (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у т. ч. тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони) [9].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?