Десятковий пріоритетний шифратор - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 62
Комбінаційні і послідовні цифрові логічні пристрої, перетворення десяткових чисел в двійкову систему числення за допомогою шифраторів (кодерів). Пріоритетний шифратор клавіатури, каскадування шифраторів для збільшення розрядності вхідного слова.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Комбінаційні цифрові пристрої реалізують різні перетворення двійкових цифрових сигналів на основі комбінаційних логічних функцій. Вихідні сигнали комбінаційних пристроїв у будь-який момент часу однозначно визначаються вхідними сигналами, що мають місце в цей момент часу. До основних типів таких пристроїв відносяться суматори, дешифратори та шифратори, перетворювачі кодів, мультиплексори і демультиплексори, схеми порівняння двійкових чисел та ін.Шифратор - це комбінаційний пристрій, що перетворює десяткові числа в двійкову систему числення, причому кожному входу може бути поставлено у відповідність десяткове число, а набір вихідних логічних сигналів відповідає певному двійкового коду. Якщо кількість входів настільки велика, що в шифратора використовуються всі можливі комкомбінації сигналів на виході, то такий шифратор називається повним, якщо не всі, то неповним. Число входів і виходів у повному шифратора повязано співвідношенням n = 2m де: n - число входів, m - число виходів. Так, для перетворення коду кнопкового пульта в чотирирозрядне двійкове число достатньо використовувати лише 10 входів, в той час як повне число можливих входів буде рівним 16 (n = 24 = 16), тому шифратор 10x4 (з 10 в 4) буде неповним. У таких шифратора код двійкового числа відповідає найвищому номеру входу, на який подано сигнал «1», тобто на пріоритетний шифратор допускається подавати сигнали на кілька входів, а він виставляє на виході код числа, що відповідає старшому входу.Натискання клавіші з десятковою цифрою 0, 1,..., 9 повинні приводити до передачі в цифровий пристрій двійково-десяткового коду цієї цифри. Шифратори, які при одночасному натисканні декількох клавіш виробляють код тільки старшої цифри, називаються пріоритетними. Пріоритетні шифратори, призначені для пошуку старшій (лівої) одиниці в слові і формування на виході двійкового номери шуканого розряду, називаються покажчиками старшої одиниці. Їх застосовують у пристроях нормалізації чисел з плаваючою комою, в системах з пріоритетним обслуговуванням запитів на переривання роботи компютера. 2.1 отримуємо вирази для вихідного коду шифратора і функцій і , які відповідно визначають відсутність інформаційних сигналів на всіх виходах і наявність сигналу хоча б на одному вході.Розряди старшого байта вхідного слова вступають на перший шифратор CD1, а розряди молодшого байта подаються на другий шифратор CD2. Інформаційні виходи обох шифраторів обєднуються за допомогою логічних елементів АБО, утворюючи трьохрозрядний інверсний код , Значення старшого розряду забезпечується безпосередньо сигналом . Інформація з виходів перший шифратора подається на входи елементів АБО за допомогою схем збігу ЛІ1 при (мікросхема CD1 сприймає вхідні дані, a CD2 - заблокована).Скласти і дослідити схему шифратора на логічних елементах: Таблиця істинності шифратора до завдання №1: Унітарний код ДК Логічні рівняння для виходів дешифратора будуть мати вигляд: Шифратори викопують функцію протилежну дешифраторам при числі входів N = 2n, на котрі подасться унітарний код, пристрій має n виходів на котрих формується двійковий код. Скласти і дослідити схему пріоритетного шифратора на логічних елементах: Таблиця істинності шифратора: Унітарний код ДК Логічні рівняння для виходів дешифратора будуть мати вигляд: Шифратори виконують функцію протилежну дешифраторам при числі входів N = 2n, па котрі подасться унітарний код, пристрій має п виходів на котрих формується двійковий код. Як відомо шифратори виконують функцію протилежну дешифраторам при числі входів N = 2n, на котрі подасться унітарний код, а пристрій має n виходів на котрих формується двійковий код.Завдяки їх унікальним особливостям формування, обробка, перетворення електричних сигналів може здійснюватися з частотою в десятки і сотні мегагерц, рівень сигналу може бути посилений від часток мікровольт до сотень вольт, а його потужність - від доль нановат до сотень кіловат.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналітичний огляд предметної області

1.1 Шифратор. Загальні положення

Розділ 2. Теоретична частина

2.1 Пріоритетний шифратор клавіатури

2.2 Каскадування шифраторів

Розділ 3. Практична частина

3.1 Десятковий пріоритетний шифратор

Висновки

Список використаних джерел

Вывод
Характеристики електронних пристроїв визначаються, перш за все, характеристиками складових їх електронних елементів. Завдяки їх унікальним особливостям формування, обробка, перетворення електричних сигналів може здійснюватися з частотою в десятки і сотні мегагерц, рівень сигналу може бути посилений від часток мікровольт до сотень вольт, а його потужність - від доль нановат до сотень кіловат. За допомогою електронних цифрових та цифро-аналогових пристроїв над електричними сигналами можна виконувати арифметичні та логічні операції, операції диференціювання, інтегрування і перетворення практично з будь-якого математичному закону.

Електронні елементи сучасних електронних пристроїв випускаються промисловістю у двох видах: 1) у вигляді окремих дискретних компонентів (діодів, транзисторів, тиристорів і ін);

2) у вигляді мікросхем (інтегральних схем), в яких у одному корпусі в один функціональний вузол обєднаний ряд окремих елементів, виконаних, як правило, на одному кристалі напівпровідника.

Список литературы
1. Балашов Е.П., Григорьев В.Л., Петров Г.А. Микро- и МИНИЭВМ: Учебное пособие для вузов. - Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1984. - 376 с.

2. Колосов В.Г., Мелехин В.Ф. Проектирование узлов и систем автоматики и вычислительной техники: Учеб. пособие для вузов. - Л.: Энергоатомиздат, 1983, - 256 с.

3. Потемкин И.С. Функциональные узлы цифровой автоматики.-М.: Энергоатомиздат, 1988. - 320 с.

4. Цифровые интегральные микросхемы: Справочник/П.П. Мальцев, 5. Н.С. Долидзе, М.И. Критенко и др. - М.: Радио и связь, 1994.-240 с.

6. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. 2-е изд. -Челябинск: Металлургия, Челябинское отд-ние, 1989. - 352 с.

7. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника - Санкт-Петербург 2000, 528с

8. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РАДИОСОФТ, 1998г. - 640с.:ил.

9. Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?