Державний ощадний банк України - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 57
Відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України": історія банківської установи. Організаційна структура, технічне оснащення, методика складання фінансової звітності та проведення аналізу діяльності банку. Види банківський операцій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” - одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком. Після прийняття 20 березня 1991 року Закону України “Про банки та банківську діяльність” Ощадний банк України набув спеціального статусу. 31 грудня 1991 року Ощадбанк зареєстровано як самостійну банківську установу в Національному банку України - “Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України”. Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України перетворено у відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"(скорочена назва - Ощадбанк). Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг.Банк надає можливість дострокового повернення кредиту. Якщо кредит надається під заставу - позичальник надає документи про право власності на заставлене майно; ВАТ "Ощадбанк" входить до числа лідерів серед українських банків, які надають кредити підприємствам багатьох галузей економіки України - агропромислового комплексу, торгівлі і громадського харчування, машинобудування, будівництва, ПЕК, переробної та ін. Ощадбанк пропонує своїм клієнтам - юридичним особам кредити як у національній, так і іноземній валютах на такі цілі: овердрафт; ВАТ "Ощадбанк" надає кредити всім кредитоспроможним субєктам підприємницької діяльності, включаючи субєкти малого підприємництва без статусу юридичної особи, незалежно від їх галузевої належності, форми власності, а також органам державного управління за умови наявності у них правових підстав для отримання кредиту та реальних джерел своєчасного повернення кредиту і сплати відсотків за користування ним.Банк пропонує вигідні та гнучкі умови розміщення депозитів, надійність та конфіденційність, багатофункціональність - депозит може не тільки приносити процентний доход, але й одночасно виступати забезпеченням при проведенні активних операцій у банку. З метою максимального врахування потреб клієнтів, банк пропонує своїм вкладникам різноманітні депозитні програми за строками та умовами поповнення У 2008 році банк залучав кошти фізичних осіб на строкові вклади в національній валюті (“Авансовий Ощадного банку”, “Шкільний Ощадного банку”, “Накопичувальний житловий Ощадного банку”, “Пенсійний ”, “Майбутнє - дітям”), в іноземній валюті (“Авансовий - 15”), а також на вклади, які відкриваються як в національній, так і в іноземних валютах (“Депозитний Ощадного банку”, “Строковий пенсійний Ощадного банку”, “Накопичувальний Ощадного банку”, “Новий відсоток Ощадного банку”, “Дитячий Ощадного банку”, “Арсенал Ощадного банку”, “Комбінований Ощадного банку”, “Особливий Ощадного банку”). ВАТ "Ощадбанк" залучає кошти в національній та іноземній валюті від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на строкові депозити. Для відкриття депозитного вкладу необхідно надати наступні документи: в разі відсутності поточного рахунку в банку - стандартний пакет документів для відкриття рахунку в банку;Для цього між клієнтом і банком укладається договір на розрахунково-касове обслуговування (додаток 7). В межах даного виду операцій банк пропонує: оперативне відкриття та професійне ведення поточних рахунків; Касири ведуть щоденні записи прийнятих і зданих грошових сум в окремій Книзі обліку прийнятих і виданих грошей. На підставі прийнятих та виданих документів касир складає Довідку про касові документи, Зведені довідки про касові обороти в національній та іноземній валюті (додаток 9), Звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей (додаток 10), Загальні довідки про касові документи як в національній так і в іноземній валюті. На підставі даних за день касир складає Довідку касира прибуткової (додаток 11) та видаткової (додаток 12) каси про суму прийнятих грошей та кількість документів, які надійшли до каси, і звіряє суму за довідкою із сумою прийнятих та виданих ним грошей.ВАТ "Ощадбанк" - активний учасник ринку грошових переказів фізичних осіб і співпрацює з банками близького і далекого зарубіжжя, країн СНД. Для максимально якісного та швидкого обслуговування клієнтів пропонує різні види грошових переказів: • з відкриттям рахунку З собою треба мати, паспорт або документ, що його замінює; знати прізвище та імя отримувача; вказати країну відправлення переказу; внести в касу банку відповідну суму та клієнтську плату за здійснення переказу; отримати від оператора номер переказу; повідомити номер переказу отримувачу. З собою треба мати, паспорт або документ, що його замінює; знати прізвище та імя відправника; знати номер переказу; знати прізвище та імя відправника; країну відправлення переказу; суму та валюту переказу; отримати готівку. Ощадбанк здійснює міжнародні термінові перекази по 7 міжнародним платіжним системам: Western Union (долари СШ

План
Зміст

Вступ

1. Банківські операції

1.1 Кредитні операції

1.2 Депозитні операції банку

1.3 Розрахунково-касові операції

1.4 Грошові перекази

1.5 Операції з платіжними картками

2. Фінансовий менеджмент у банку

3. Маркетинг у банку

4. Кредитування та контроль

4.1 Процес банківського кредитування

4.2 Кредитний ризик банку та формування резерву покриття можливих втрат від кредитних операцій

5. Міжнародні розрахунки та валютні операції

6. Взаємовідносини банку з нбу

6.1 Ліцензування банківської діяльності

6.2. Регулювання НБУ діяльності банку

6.3 Інформаційні системи і технології в банку

7. Проектне фінансування

8. Індивідуальне завдання

Висновки

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?