Державний бюджет України - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 46
Сутність, принципи формування Державного бюджету України. Доходи Державного бюджету України та їх класифікація. Джерела формування доходів Державного бюджету України. Основні напрямки удосконалення чинної системи доходів державного бюджету України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Державний бюджет починає функціонувати майже з виникненням держави. Слово бюджет запозичене з англійської (budget), що перекладається як "шкіряний мішок, торба, гаманець". У звязку з цим важливе значення має постійне удосконалення системи мобілізації доходів бюджету, краще використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. При цьому існує прямий звязок між обсягом функцій, які виконує держава, і обсягом коштів: розширення функцій потребує збільшення доходів, і навпаки, для того щоб істотно зменшити потребу держави в коштах, необхідно переглянути функції, які вона виконує. Кошти, які централізує держава, акумулюються переважно в бюджеті.Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України. Зведений бюджет України використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України. Бюджет будується на принципах цілісності, повноти, достовірності, гласності, наочності і самостійності всіх бюджетів, що входять у бюджетну систему України. Тобто бюджет будь-якої держави - це її фінансовий план. Так, будь-яке міністерство має свій фінансовий план (кошторис), але він залежить від бюджету, з якого надходять асигнування, або в нього відраховуються платежі.Основним джерелом доходів держави є валовий внутрішній продукт, частину якого вона і використовує. Доходи Державного бюджету України - це частина доходів держави, яка використовується для фінансування виконання органами державної влади загальнодержавних функцій, які визначені Конституцією України. Займає в доходах зведеного бюджету приблизно 14%. податок на доходи фізичних осіб (15% від доходу фізичної особи). внутрішні податки: ПДВ (20%), акцизний збір, плата за ліцензії на певні види господарської діяльності. податок на власність. Неподаткові надходження: доходи від власності та підприємницької діяльності (надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України; надходження від грошово-речових лотерей; рентна плата за транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти, аміаку, за перебування Чорноморського флоту Росії на території України та ін.) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу (плата за утримання дітей у школах-інтернатах, державне мито, митні збори, плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ, плата за оренду майна, що перебуває в державній або комунальній власності) надходження від штрафів та фінансових санкцій; інші неподаткові надходження (надходження коштів від реалізації конфіскованого майна, суми кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, у яких термін позовної давності минув, надходження коштів від реалізації надлишкового майна Збройних сил України. власні надходження бюджетних установ (доходи за підготовку, перепідготовку кадрів згідно з укладеними договорами; плата за медичні послуги, доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів, підприємств, доходи від концертної діяльності, вхідна плата в музеї, на виставки, плата студентів за проживання у гуртожитку при вищих і середніх спеціальних навчальних закладах тощо)Доходи бюджетів створюються за рахунок податків від фізичних і юридичних осіб, зборів та інших обовязкових платежів, надходжень з інших джерел, що встановлені законодавством України. Згідно зі ст.11 Закону України “Про бюджетну систему України" доходи Державного бюджету України формуються за рахунок: частини податку на добавлену вартість, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік; частини акцизного збору, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік; податку на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством для відповідної категорії платників; податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України;Як бачимо, з року в рік, доходи державного бюджету зростали. Тобто, зростають темпи номінального росту доходів Державного бюджету України. В структурі доходів бюджетів на 2008 та 2009 роки основне навантаження з заповнення дохідної частини бюджету лягало на податкові надходження - вони складали 73,7% та 74,7% від загальної суми доходів відповідно. Крім того, структура безпосередньо податкових надходжень зазнає суттєвих коливань із року в рік. Тут зберігається тенденція до зростання вагомої частини цих надходжень у загальній структурі доходів державного бюджету (у 2008, 2009 роках відповідно 20% та 20,4%).За оприлюдненими Державним казначейством України даними, за січень-вересень 2009 року до державного бюджету (загальний і спеціальний фонди) мобілізовано доходів у обсязі 131 943,8 млн. грн. У січні - вересні 2009 року до загального фонду державного бюджету мобілізовано 107 4

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Державний бюджет України як головний фінансовий план країни

1.1 Сутність, принципи формування Державного бюджету України

1.2 Доходи Державного бюджету України та їх класифікація

1.3 Джерела формування доходів Державного бюджету України

Розділ 2. Структура доходів державного бюджету України за 2008-2009 роки

2.1 Динаміка доходів Державного бюджету України за 2008-2009 роки

2.2 Стан виконання Державного бюджету України за січень-вересень 2009 року

Розділ 3. Удосконалення чинної системи доходів державного бюджету України

3.1 Покращення чинної податкової системи України

3.2 Альтернативи шляхи наповнення доходної частини державного бюджету України

Висновки

Список літератури

Додаток А Додаток Б

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?