Державне управління соціальними системами в Російській Федерації - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 122
Поняття державного управління, його принципи та функції, форми та методи. Державне управління як система і як процес. Державне управління в сучасній Росії. Державне управління в соціальній сфері, його соціальна ефективність. Державна соціальна політика.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Що ж розуміється під державним управлінням як діяльністю та наукою? Державне управління - "велика й аморфна комбінація теорії та практики, що служить як кращому розумінню уряду і його стосунків із суспільством, яким воно править, так і заохочення більш чутливою до суспільних потреб державної політики та інституційно-керуючих практик державної бюрократії, яка субстанціально повинна бути спрямована на ефективність, продуктивність і все більш глибокі якості громадянства. Тут же відзначимо, що державне управління модифікувався як з точки зору внутрішньої структури і принципів, так і в аспекті відносин між суспільством і державним управлінням. Так, Американська асоціація політичної науки встановлює наступні субгалузі дисципліни державного управління і політики: бюрократія, організація і менеджерального аналізу, планування, програмування та складання бюджету, організаційна теорія і поведінку, управління персоналом, політика і адміністративне управління. Роберт Престус, підручник якого з державного управління багато разів перевидавався, виділяє пять основних розділів: вивчення і зміст державного управління (публічна адміністрація, політика, роль бюрократії у виробництві політики, рівні бюрократичного участі у виробництві політики тощо), організаційна теорія (організація громадян, нові тенденції в організаційній теорії, емпірична перевірка бюрократичного політичного процесу), персонал: політика і програми (роль управління персоналом, федеральна система персоналу, рекрутування, перевірка, оцінка просування та ін.), фінансова політика і бюджетний процес (аспекти фінансового управління, бюджетний процес - підготовка, прийняття, виконання, контроль), пошук адміністративної відповідальності (виконавчий контроль адміністрації, нагляд за діяльністю Правління з боку законодавчих органів, юридичний контроль та ін.)Саме на порозі XIX-XX ст. відбулося кількісне збільшення завдань державного управління в умовах політичної соціалізації, позначилося якісне ускладнення цих завдань, проявилася технокритична перевага бюрократичної організації над іншими формами управління. Необхідність державного управління випливає з потреби забезпечити реалізацію політики держави, спрямованої на ефективне використання природних, трудових, матеріальних та інформаційних ресурсів, справедливий перерозподіл доходів та гарантування основних соціальних прав, підтримання громадського порядку. З іншого боку, ця оцінка включає розуміння специфіки саме державного управління, його цільову спрямованість на виробництво суспільних благ, безпосередній звязок з політикою. Разом зі щоденними життєвими потребами на державне управління впливають також політичні цілі, що служить упорядкування розвитку в інтересах усього суспільства. Цільова спрямованість державного управління означає постановку раціональних (тобто відповідних наявних ресурсів) цілей і завдань, визначених необхідністю отримання максимально можливих результатів при мінімальному використанні коштів платників податків виходячи з орієнтації, даних публічною.Ринкові відносини сучасного індустріального суспільства потребують відповідного регулювання з боку держави. На порозі XIX-XX ст. відбулося кількісне збільшення завдань державного управління, позначилося їх якісне ускладнення. На межі третього тисячоліття йде переосмислення парадигми державного управління, що викликано глобальними соціальними реформами, здійснюваними в різних країнах.Перша полягає в скороченні директивного спершу управління, зменшення державного сектора економіки, перетворення держави в одного з - хоча і найбільш впливового - субєктів регулювання суспільних процесів. Друга тенденція реалізується в розширенні і ускладненні завдань держави в силу створення ринкової інфраструктури, формування нових законодавчих та інших нормативно-правових процедур соціальних, економічних і політичних відносин, необхідності регулювати становлення різних форм власності та їх взаємовідносин. Тому не можна однозначно вітати заклики до скорочення обсягу державного управління, особливо якщо він не заміщується самоврядних механізмами громадянського суспільства. Один з них - розвиток теорії державного управління, здатної не тільки дати науково обґрунтовану методологію вивчення цього найважливішого виду соціальної діяльності, а й визначити вірні орієнтири системної, послідовної, реалістичною реформи державного апарату і забезпечують його інститутів і механізмів. Напередодні XXI сторіччя формаційні перетворення у розвитку російської держави - зміна суспільно-політичного ладу та соціально-економічного укладу, впровадження ринкових відносин, темпи і масштаби світового науково-технічного прогресу - набувають особливого значення для науки і практики управління.З наукових позицій раціональне пояснення природи та сутності державного управління передбачає її всебічний розгляд як системи і процесу у взаємодії з навколишнім соціальним середовищем. Воно включає організаційні структури державного апарату (держоргани), систему державної бюрократії (персонал), сукупність

План
Зміст

Глава 1. Державне управління

1. Поняття державного управління, його основні принципи та функції

2. Природа і сутність державного управління

3. Форми і методи державного управління

4. Державне управління в сучасній Росії

5. Державне управління як система і як процес

Глава 2. Державне управління в соціальній сфері

1. Соціальна ефективність державного управління

2. Державна соціальна політика

Висновок

Список використаної літератури

Глава 1. Державне управління

1. Поняття державного управління, його основні принципи та функції

Вывод
Таким чином, підводячи підсумок, можна відзначити, що представлені в роботі матеріали відображають результати наукового пошуку підходів до вирішення надзвичайно актуальною і надскладної проблеми - державного управління соціальними системами та процесу сучасного державного управління. Орієнтуючись на розкриті багатьма авторитетними вченими факти неспроможності класичної парадигми суспільствознавства, що базується на лінійному уявленні і дослідженні відбуваються в суспільстві процесів, використовується підхід, який призначений для дослідження нелінійно розвиваються систем, до яких відноситься і сучасне громадянське суспільство. Отримані результати обґрунтовують явище управління як похідне самоорганізації і прояв руху всього сущого від хаосу до порядку. На цій основі визначено концептуальні контури загального державного управління з виходом на соціальну систему. Відповідно запропоновані змістовні і організаційні орієнтири підготовки державних діячів. Визначення змісту роботи як введення в соціосистему державного управління підкреслює її значення як початкового кроку в дослідженні названої вище проблеми. Надалі належить, по-перше, уточнення і більш глибоке розкриття сформульованих теоретико-методологічних передумов. По-друге, треба буде їх переклад на прикладний рівень, маючи на увазі розробку відповідного технологічного інструментарію для його впровадження в процес практичної управлінської діяльності та професійної підготовки керівників і персоналу державного управління.

Список литературы
1. Авдєєв Р.Ф. Філософія інформаційної цивілізації. - М. - 1994.

2. Дункан Д. Основні ідеї в менеджменті. - М. - 1996.

3. Крапивенский С.Е. Соціальна філософія: Навчальний посібник. - Волгоград. - 1994.

4. Оболонський А.В. Драма російській політичній історії: система проти особистості. - М. - 1994.

5. Словник практичного психолога. - Мінськ. - 1998.

6. Штомпка П. Соціологія соціальних змін. - М. - 1996.

7. Енциклопедичний соціологічний словник. - М. - 1995.

8. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. - М. - 1997.

9. Введення в державне управління. У 3 кн. / Под ред. В.Я. Афанасьєва. - М. - 1998.

10. Пікулкін А.В. Система державного управління. - М. - 1997.

11. Радченко А.І. Основи державного та муніципального управління: системний підхід. - Ростов-на-Дону-1997.

12. Сморгунов Л.В. Консолідація демократії і проблема формування ефективної держави в Росії // Вісник СПБДУ. Сер.6.1998. вип.2.

13. Дубровіна С.Ю., Правові умови управління системи якості вищої професійної освіти // Право і образование. - 2007. - № 9. - 43 с.

14. Потапов М., Державне управління школою і піклувальна рада: ефективність співпраці // Народне образование. - 2006. - № 8. - 89с.

Размещено на Allbest.ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?