Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 101
Регулювання ЗЕД як сукупність інституціонального, державного та громадського регулювання. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності. Розрахунок ефективності експорту товару. Визначення величини торгового балансу та балансу руху капіталу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Нормативне регулювання щодо підприємств державного сектору, коли держава як власник основних засобів виробництва директивно впроваджує певні нормативи і здійснює контроль за цим процесом. Будь-яка підприємницька структура вважається створеною і набуває прав юридичної особи з дня її реєстрації в державній адміністрації місцевої влади за місцем знаходження підприємства (фірми) або за місцем проживання підприємця. Дерегулювання підприємництва - це сукупність заходів, спрямованих на зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод для її розвитку, а саме: спрощення порядку створення, реєстрації та ліквідації субєктів підприємництва; скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню та патентуванню, потребують одержання сертифікатів та будь-яких інших дозволів на здійснення підприємництва; обмеження кількості перевірок та права контролю за діяльністю субєктів підприємництва для зменшення тиску контролюючих органів; спрощення процедури митного оформлення вантажів у процесі здійснення експортно-імпортних операцій; забезпечення послідовності та стабільності нормативно-правового регулювання підприємництва. Так, в Україні створено значну кількість громадських організацій, які мають на меті сприяння підприємництву: Спілка кооперативів та підприємців (1989 р.), Федерація профспілок працівників кооперації та інших форм підприємництва України (1990 р.), Спілка малих підприємств України та Спілка орендарів та підприємців України (1990 р.), Українська Спілка промисловців та підприємців (1992 р.), Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні «Єдність» (1994 р.), регіональні асоціації підприємців у Придніпровї, на Тернопільщині, у Вінницькій та Львівській областях, Гільдія підприємців Києва, Міжнародна спілка українських підприємців, Міжрегіональний форум підприємців (1996-1997 рр.), Інноваційна палата України (2000 р.) та ін. Сприяння розвитку підприємництва в Україні неможливе без його науково-методичного забезпечення, що передбачає: проведення комплексу наукових досліджень, повязаних із проблемами розвитку підприємництва, зокрема малого та середнього, визначення найбільш ефективних форм та методів підтримки такого бізнесу; розробку та впровадження нових підходів і методів щодо проведення аналізу та прогнозування розвитку цього сектору економіки; вивчення світового досвіду з питань формування державної політики сприяння розвитку підприємництва.Розрахувати ефективність та абсолютний ефект від експорту товару. Розрахуємо показник абсолютної ефективності експорту: де - коефіцієнт абсолютної ефективності експорту; Зміна абсолютного ефекту від експорту при зменшенні експортної ціни на 10% : абсолютний ефект від експорту збільшилась до 9,116 млн. грн. Зміна абсолютного ефекту від експорту при збільшенні сумарних витрат на 10% : абсолютний ефект від експорту збільшилась до 24,14 млн. грн. Зміна абсолютного ефекту від експорту при збільшенні валютного курсу на 10% : абсолютний ефект від експорту збільшився до 41,36 млн. грн.

Список литературы
1. Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду. - Тернопіль: Збруч, 1995

2. Лортикян Є.Л. История государственного регулирования экономики Украины: Краткий спецкурс. - Х., 1995

3. Регулирование ВЭД //Балабанов И.Т. Внешнеэкономические связи. - М., 1998 - 512 с.

4. Терещенко С. Особенности нетарифного регулирования ВЭД в Украине //Финансовая консультация - 1998. №29 - с. 43-46

5. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності //Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. - К., МАУП, 2000 - с. 122-124

6. Субєкти, засоби та методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності //Кредісов А. Та ін. Менеджмент для керівників. К., 1999 - с. 453-462

7. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности Украины //Гос. регулирование среды деятельности предприятий - Л., 2000 - с. 186

8. Направления, методы и формы регулирования МЭО и ВЭД //международные экономические отношения /Под ред. В.Е. Рыбалкина - М., 2000 - с. 385-399

9. Гласова С.А. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине //Фондовый рынок - 2000. №27 с. 20-23

10. Государственное регулирование внешней торговли //Международные экономические отношения /Под ред. Е.Ф. Жукова - М., 1999 - с. 135

11. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности //Рябинская Э.Т. Управление внешнеэкономической деятельности, М., 1998 - с. 29-53

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?