Державне регулювання розвитку економіки - Реферат

бесплатно 0
4.5 75
Проблеми та шляхи вдосконалення пенсійної системи України. Система пенсійного забезпечення в Україні. Основні фактори незадовільного функціонування системи. Реалізація валютної політики. Економічні показники розвитку країни в останні півтора роки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Валютний курс в Україні є вагомим інструментом державної політики, ефективне регулювання якого як одного з основних складових механізму формування позитивної динаміки макроекономічних показників має забезпечувати створення сприятливих умов для нарощування виробництва та зростання чистого експорту - визначального фактору економічного розвитку країни. Зазвичай у разі застосування таких систем пенсійні виплати на користь осіб, які вийшли на пенсію, фінансують із поточних надходжень (внесків) на рахунки пенсійних фондів (фактично пенсійні фонди формуються коштом тих, хто працює); накопичувальні пенсійні системи, що ґрунтуються на засадах довготермінового нагромадження коштів для фінансування витрат на виплату пенсій чи інші виплати, зокрема й одноразові, на умовах і в порядку, передбачених законодавством. Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів: перший - солідарна система загальнообовязкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності та субсидування, а виплати пенсій і надання соціальних послуг здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах і в порядку, передбачених Законом №1058-IV; Тому можна виділити два шляхи розвязання проблеми підвищення віку виходу на пенсію: обовязковий - законодавчо регламентоване поступове підвищення віку виходу на пенсію; Підсумовуючи, необхідно зазначити, що сьогодні пенсійна система України перебуває в надзвичайно складному фінансовому становищі і не забезпечує пенсіонерів необхідним обсягом доходу (пенсії) для підтримання прийнятного рівня життєдіяльності.Система пенсійного забезпечення України у процесі свого становлення та розвитку пройшла довгий і складний шлях. Проте солідарні пенсійні системи вже не виконують свого основного завдання з підтримки достатнього рівня життєдіяльності пенсіонерів, оскільки розмір пенсій здебільшого не дає можливості підтримувати мінімальний рівень життєдіяльності через значний вплив демографічних і макроекономічних чинників. В Україні основні видатки у звязку зі сплатою внесків до пенсійного фонду несуть роботодавці та державний бюджет України.

Вывод
Система пенсійного забезпечення України у процесі свого становлення та розвитку пройшла довгий і складний шлях. Проте солідарні пенсійні системи вже не виконують свого основного завдання з підтримки достатнього рівня життєдіяльності пенсіонерів, оскільки розмір пенсій здебільшого не дає можливості підтримувати мінімальний рівень життєдіяльності через значний вплив демографічних і макроекономічних чинників. В Україні основні видатки у звязку зі сплатою внесків до пенсійного фонду несуть роботодавці та державний бюджет України. Проте такі значні видатки дали змогу забезпечити розмір пенсії в середньому лише на рівні 798,9 грн. Отже, проблема фінансового дефіциту та дисбалансу пенсійного фонду зумовлює необхідність реформування вітчизняної системи пенсійного забезпечення.

Економічні показники розвитку України в останні півтора роки свідчать про стан глибокої рецесії. Безпрецедентне падіння обємів промислового виробництва, скорочення інвестицій в основний капітал, зростання безробіття, збільшення дефіциту держбюджету і зовнішніх запозичень, різке падіння життєвого рівня населення є результатом не стільки глобальної фінансової кризи, скільки реалій господарської системи країни. Здійснити вихід з цієї ситуації можна лише на основі структурної перебудову української економіки на засадах створення інноваційної моделі її розвитку. Органи виконавчої влади як центрального, так і місцевого рівня впливають на розвиток економіки в Україні, і для того щоб покращити ефективніше забезпечення управління економікою держави й насамперед економікою регіону потрібно урахувати практику та досвіду ЄС у сфері регіональної політики, а також щоб Україна могла увійти в ЄС. Серед основних завдань у цьому напрямку є створення ефективної системи державного управління шляхом проведення реформи адміністративно-територіального устрою. Усі цілі та заходи адміністративної реформи повинні базуватися на усвідомленні того, що вона перш за все спрямована на покращення економіки та покращення якості державних послуг, задоволення інтересів громадян.

Список литературы
пенсійний валютний державний регулювання

1. Загородній А.Г., Пилипенко Л.М. Проблеми та шляхи вдосконалення пенсійної системи України. - Фінанси України, 2010. - №6. - 15-23 ст.

2. Інна Нідзельська. Валютна політика: основні етапи та особливості її реалізація в Україні. - Банківська справа, 2009. - №4. - 12-19 ст.

3. Ірина Конопльова, Василь Папп. Організаційно-економічний механізм інституційного забезпечення управління економікою: Державний та регіональний аспект. - Економіст, 2008. - №6. - 46-52 ст.

4. Симоненко В.К. Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України: проблеми центральної влади і регіонів. - Регіональна економіка, 2009. - №3. - 7-16 ст.

5. Петришина Н.В. Державний сектор в економіці України: теоретичні та організаційні засади. - Актуальні проблеми економіки, 2008. - №6. - 103-113 ст.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?