Державне регулювання монопольної діяльності - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 83
Економічна сутність монополії. Світовий досвід та вітчизняна практика антимонопольного регулювання. Особливості функціонування та аналіз політики ціноутворення і прибутковості "Хмельницьк-теплокомуненерго". Вплив держави на дискримінаційне ціноутворення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
До сфер природної монополії відноситься широкий перелік важливих видів господарської діяльності: транспортування речовин трубопроводами; передача та розподіл електричної енергії; користування залізничними коліями, централізоване водопостачання та водовідведення; централізоване постачання теплової енергії; спеціалізовані послуги транспортних терміналів, портів, аеропортів тощо. Можливі зловживання підприємств монопольним становищем становлять загрозу розвитку господарських стосунків між підприємствами, деформують попит на продукцію, що повязано зі встановленням монопольних цін та обмеженням постачання продукції на ринок, а також призводять до перерозподілу прибутків від реалізації продукції на ринку. В Україні процес створення державного контролю по недопущенню несумлінної конкуренції фактично почався з нуля, тому що присутня ще зовсім нещодавно в керуванні економікою командно-адміністративна система по своїй суті виключала наявність вільної конкуренції в господарській діяльності. Тому на даному етапі великої актуальності набуває створення і удосконалення законодавчої бази з приводу регулювання монополістичних процесів і конкуренції, розуміння населенням України необхідності економічних реформ у даній сфері. Незважаючи на порівняно значну кількість наукових досліджень, які стосуються поняття монополії та державного регулювання діяльності монополій, на сьогоднішній день відсутні цілісні дослідження проблеми та опрацювання низки питань, правильне розвязання яких є важливим для розуміння функціонування фірми-монополіста, що і послужило вибору даної теми курсової роботи.Однією з негативних властивостей є те, що ринок породжує монополії та монополістичні тенденції в економічній системі. Монополізм має окремі форми (ознаки) вияву навіть у тій економічній системі, де монополії не посідають панівного становища. На сьогоднішній день існує велика кількість визначень терміну «монополія», адже це багатоаспектне поняття (табл. Ця фірма виробляє товар, який не має близьких замінників, що дає можливість монополісту диктувати ціну і блокувати вступ до ринку можливих конкурентів [33, с. Таким чином, дослідивши наявні підходи до визначення сутності монополії у економічній літературі, можемо зазначити, що найбільш прийнятним, на нашу думку, є визначення, дане авторами відомого американського підручника з економічної теорії «Економікс» К.З появою в економіці зарубіжних країн монополістичних утворень (підприємств) почалося і активне обговорення на науковому рівні необхідності державного регулювання їх діяльності. Перший антитрестівський закон - закон Шермана - був прийнятий у США у 1890 р. не тому, що економістам вдалося довести Конгресу, що монополії спричиняють витрати для суспільства в цілому, а в якості міри у відповідь на зміни, які відбулись в економіці США. Розділ Ізакону Шермана стверджує, що будь-який контракт, обєднання, таємна домовленість, направлена на обмеження торгівлі або комерції вважається протизаконним. Розділ ІІ стверджує, що монополізація, спроба монополізації а також обєднання або таємна згода з метою монополізації будь-якої частини торгівлі або комерції відносяться до незаконних дій. Закон Клейтона заборонив певні види антиконкурентних дій, а на основі Закону про Федеральну торгову комісію була створена Федеральна торгова комісія (ФТК) в якості експертного органу, що допомагав Міністерству Юстиції вводити в життя антитрестівські закони [11, с.Тому монополія може збільшити обсяг продажу, тільки знижуючи ціну не тільки останньої, але й усіх попередніх одиниць продукції. оскільки кожен обсяг продажу повязаний з деякою ціною, монополіст, визначаючи кількість продукції, яка продається, водночас визначає і ціну. монополіст, намагаючись максимізувати прибуток, буде уникати нееластичної ділянки кривої попиту, оскільки, знижуючи ціну на нееластичній ділянці кривої, монополіст буде скорочувати валовий доход і необґрунтовано підвищувати витрати виробництва. Намагаючись максимізувати прибуток, монополіст вироблятиме кожну наступну одиницю продукції доти, поки її реалізація забезпечує більший приріст загального доходу, ніж збільшення загальних витрат. У короткостроковому періоді монополіст може мати економічні збитки, якщо навіть при виконанні умови максимізації прибутку середні витрати перевищують ціну (АСМ> Рм).Результати організованих Антимонопольним комітетом України комплексних досліджень стану конкурентного середовища в Україні виявили, що на початок 2009 року структурні передумови конкуренції в національній економіці в цілому повторювали стан і тенденції, що спостерігаються протягом останніх двох-трьох років (табл. З одного боку, частка 10 та 20 найбільших підприємств у обсязі реалізованої продукції в 2008 році зменшилася порівняно з 2005, однак частка 50, 100, 150 та 200 помітно зросла. Водночас, спостерігається послаблення позицій найбільших підприємств, що, з точки зору конкуренції, як правило, означає перехід від абсолютної (стовідсоткової) монополії або стану індивідуального домінування (на ринку діє дек

План
ЗМІСТ

Вступ3

Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування монопольного ринку

1.1 Економічна сутність монополії

1.2 Світовий досвід та вітчизняна практика антимонопольного регулювання

1.3 Короткострокова та довгострокова рівновага фірми монополіста

Розділ 2. Особливості функціонування фірми-монополіста на прикладі підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго»

2.1 Аналіз рівня монополізації галузей економіки

2.2 Характеристика господарської діяльності «Хмельницьктеплокомуненерго»

2.3 Аналіз політики ціноутворення і прибутковості «Хмельницьктеплокомуненерго»

Розділ 3. Антимонопольне регулювання як засіб формування конкурентного середовища

3.1 Вплив держави на дискримінаційне ціноутворення монополіста

3.2 Шляхи вдосконалення державного регулювання діяльності фірм-монополістів

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?