Державне регулювання економіки України - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 73
Сутність, основні складові, методи, принципи, суб"єкти і об"єкти державного регулювання української економіки. Макроекономічний огляд основних показників економічного розвитку України. Регулювання науково-технічної, інвестиційної та соціальної політики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що державне регулювання має значний вплив на розвиток економіки країни, тому його дослідження є важливим аспектом. Основним прямим методом державного регулювання національної економіки є правове регулювання, яке здійснюється за допомогою розробки та прийняття законодавчо-нормативних актів, що створюють правові умови розвитку економіки та соціальної сфери. Необхідність державного регулювання економіки зумовлено нездатністю ринкового механізму забезпечити потрібні обсяги відтворювальних процесів у суспільному виробництві. Відомо, що у країнах з високим рівнем основних соціально-економічних показників ступінь втручання держави у розвиток економіки стає меншим, та окремі напрями регулюються переважно ринковими механізмами. Розвиток економічних і соціальних процесів здійснюється в нових умовах ринку, що вимагає нових знань і розуміння взаємозвязку всіх процесів, які відбуваються в економіці, оскільки саме економіка є основою для підвищення рівня життя населення та поліпшення його якості, а це - кінцева мета існування державного устрою.Головко визначають державне регулювання економіки (ДРЕ), як систему заходів держави для здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулюючої діяльності держави, спрямованої на створення нормальних умов ефективного функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем розвитку національної економіки і всього суспільства. Таке визначення є повним, оскільки розкриває функції, цілі та об?єкти державного втручання в економіку і поведінку громадян. Державне регулювання економіки має здійснюватися лише в межах функціональних дій держави на основі системи управління для об?єднання волі всіх громадян країни. На думку класиків, ринковий механізм автоматично забезпечує рівновагу попиту і пропозиції, а відтак унеможливлює тривалі порушення пропорцій в економіці, зокрема спад виробництва, інфляцію, безробіття. Функції державного регулювання економіки залежать від соціально-економічного і політичного рівня розвитку держави, компетенції органів державного регулювання, рівня розвитку ринкового господарства, моделі розвитку національної економіки.Під методами розуміють засоби впливу держави на сферу підприємництва з метою створення або забезпечення умов їхньої діяльності відповідно до прийнятої національної економічної політики. Серед правових методів регулювання економіки важливе місце посідають закони, спрямовані на тривале правове регулювання ринку. Грошово-кредитне регулювання в Україні здійснює Національний банк, який впливає на формування попиту і кон?юнктури позичкового капіталу, здійснення емісії, контроль за грошово-кредитною системою, концентрацію тимчасово вільних резервів інших банків. Відповідно обєкт державного управління зобовязаний підкорятися владній волі субєкта і в обовязковому порядку виконувати його рішення, Отже, субєкт управління - система, наділена певною компетенцією і державно-владними повноваженнями, що дозволяють їй втілювати свою волю у форму керівних команд чи рішень, обовязкових для виконання, тобто, це система, що управляє. Так, наприклад, обласна державна адміністрація, що здійснює виконавчу владу у межах області, є субєктом управління щодо районних державних адміністрацій даної області, одночасно будучи обєктом управління відносно уряду, останній, в свою чергу, є обєктом управління з боку глави держави і парламенту.Основу пятого технологічного укладу становить електронна промисловість, обчислювальна та оптико-волоконна техніка, програмне забезпечення, телекомунікації, біотехнології, інформаційні послуги, четвертого укладу - автомобілебудування, кольорова металургія, виробництво синтетичних матеріалів, товарів тривалого використання, і відповідно третього укладу - важке машинобудування, виробництво і прокат сталі, електротехніка, лінії електропередач, хімічна промисловість [6, с. Зростання валової доданої вартості у 2012 році порівняно з 2011 роком зафіксовано за такими видами економічної діяльності як торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (на 3,9%), добувна промисловість (на 2,5%), виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (на 2,2%), охорона здоровя та надання соціальної допомоги (на 0,9%), транспорт і звязок (на 0,9%), операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (на 2,3%). Обсяги випуску продукції нарощено на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 15,5%), з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції (на 14,5%), у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 14,3%), а також у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажу машин і устаткування (на 10,5%), у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 7,2%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 6,4%), металургійному виробництві; виробництві готових металевих ви

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи державного регулювання економіки України

1.1 Сутність та основні складові системи державного регулювання економіки

1.2 Методи та принципи державного регулювання економіки України

1.3 Субєкти і обєкти державного регулювання економіки України

Розділ 2. Аналіз впливу держави на економіку України

2.1. Аналіз основних показників економічного розвитку України

2.2. Макроекономічний огляд основних показників економічного розвитку України

Розділ 3. Шляхи та пропозиції підвищення ефективності державного регулювання економікою України

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?