Державне право зарубіжних країн - Реферат

бесплатно 0
4.5 59
Вибори: поняття, соціальне призначення та політична роль. Виборче право та стадії виборчого процесу. Виборчі системи. Референдум: поняття, сутність, види.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Починаючи написання контрольної работи з державного (конституційного) права зарубіжних країн на тему “Вибори та референдум” необхідно проаналізувати літературу у галузі виборчого законодавства та законодавства про референдум деількох найбільш потужних та впливових держав, бо великі держави у виборі того чи іншого шляху розвитку обирають свій, притаманний тільки їй шлях, вірність якого випробувана на протязі строку формування політичної системи даної держави. Прямі вибори відбуваються за умов, коли виборці безпосередньо виявляють своє ставлення до кандидатів шляхом голосування. Вибори не призводять до виникнення якихось субєктивних стосунків між виборцями та обранцями. У свою чергу, існування надійних виборчих округів зумовлює так зване десантування, холи висувають кандидатів, які не мають з округом ніякого вязку, але їх обрання має велике значення для політичних партій. Однією з таких форм є мажоритарні виборчі системи абсолютної більшості, за якими обраним вважається той кандидат, який одержав 50 % встановленої в законі або загальної кількості поданих в окрузі голосів і ще один голос, тобто той, хто користується абсолютною шдтримкою виборців, які брали участь у голосуванні.У процесі підготовки контрольної роботи, були висвітлені питання визначення поняття виборів, формування та дії законодавства про вибори та рефендум у декількох провідних державах нашої планети, що вибори є невідємним атрибутом демократичної держави, та показником, що влада в державі належить народу. Було вказано для чого та які органи проводять вибори та референдуми. Також були подані поняття виборчіх систем, риси виборчого права різних країн, також було проведено аналіз стадій виборчого процесу.

План
ПЛАН

********************************************************************

Вступ…….……………………………………..………………….стор. 2

Вибори: поняття, соціальне призначення та політична роль.….стор. 2

Виборче право та стадії виборчого процесу…………………….стор. 4

Виборчі системи……………………………………………….….стор. 8

Референдум: поняття, сутність, види……………………………стор. 13

Висновок…………………………………………………………..стор. 26

Список використаної літератури…………………………..…….стор. 27

********************************************************************

I

Вступ

Вывод
У процесі підготовки контрольної роботи, були висвітлені питання визначення поняття виборів, формування та дії законодавства про вибори та рефендум у декількох провідних державах нашої планети, що вибори є невідємним атрибутом демократичної держави, та показником, що влада в державі належить народу. Було вказано для чого та які органи проводять вибори та референдуми. Також були подані поняття виборчіх систем, риси виборчого права різних країн, також було проведено аналіз стадій виборчого процесу.

VII

Список використаної літератури

***********************************************************

Конституционное право Зарубежніх стран. Учебник в 2 - х томах - М.: изд. БЕК, 1995 - 448 с.

Международное право: Учебник/ Под ред. М 43 И.Т. Блатовой. - М.: Юрид. лит., 1987. - 544 с.

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. - К.: АРТЕК, Вища шк., 1997.-264 с.

***********************************************************

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?