Державне право України - Реферат

бесплатно 0
4.5 42
Поняття, види, статус глави держави. Конституційний статус Президента України. Порядок обрання та зміщення Президента України. Взаємовідносини Президента України з законодавчою, виконавчою та судовою владами. Акти Президента України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У нашій державі пост Президента було запроваджено Законом України "Про заснування поста Президента України і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) України від 5 липня 1991 р. У Констуцї України Президенту присвячено розділ V, який складається з 11 статей, що встановлююгь порядок обрання Президента та основи його взаємовідносин з державними органами. Починаючи відповідь на це питання необхідно навести текст закону, який регламентує існування поста Президента в Україні - це: З А К О Н Порядок проведення виборів Президента України визначається Законом "Про вибори Президента України" (1297-12 ). Приведення Президента України до присяги провадиться Головою Верховної Ради України або особою, яка виконує його обовязки.Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими (достроковими) і повторними. Рішення про проведення виборів Президента України приймає Верховна Рада України. Чергові вибори Президента України призначаються Верховною Радою України не пізніш як за шість місяців до закінчення терміну повноважень Президента України і чотири місяці до дня виборів. Позачергові вибори Президента України призначаються Верховною Радою України не пізніш як за чотири місяці до дня їх проведення. Витрати, повязані з підготовкою і проведенням виборів Президента України, провадяться виборчими комісіями з єдиного Централізованого фонду по виборах Президента України, який створюється Центральною виборчою комісією за рахунок державного бюджету.Партії (виборчі блоки), які налічують не менш як 1000 членів, мають право висунути кандидата в Президенти України після їх реєстрації Центральною виборчою комісією як таких, що беруть участь у виборах Президента України. Реєстрація участі партії у виборах Президента України здійснюється Центральною виборчою комісією у тижневий строк на підставі відповідної заяви керівного органу партії, підписаної його повноважною особою. Угода про утворення міжпартійного виборчого блоку для участі у виборах Президента України, підписана повноважними особами партій, що обєднались у виборчий блок, а також довідки про реєстрацію цих партій Міністерством юстиції України та їх кількісний склад на момент реєстрації блоку додаються до заяви від імені блоку про реєстрацію його участі у виборах Президента України, підписаної керівниками зазначених партій. Рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації участі партії (виборчого блоку) у виборах Президента України може бути оскаржено повноважною особою партії (виборчого блоку) до Верховного Суду України протягом 10 днів з моменту прийняття рішення. У заяві зазначаються прізвище, імя, по батькові, дата народження, професія, посада (заняття), місце роботи і проживання, дані про місце проживання претендента в Україні протягом десяти (в тому числі пяти останніх) років, партійність претендента, а також прізвище, імя, по батькові, адреса і номер телефону уповноваженої особи партії (виборчого блоку).Кандидати в Президенти України з часу їх реєстрації Центральною виборчою комісією беруть участь у виборчій кампанії на рівних засадах, мають рівне право на використання державних засобів масової інформації на території України. Кандидати в Президенти України мають право на безплатний проїзд всіма видами пасажирського транспорту (за винятком таксі) в межах території України. Кандидат у Президенти України під час проведення виборчої кампанії не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, заарештований або підданий заходам адміністративного стягнення, які накладаються в судовому порядку, без згоди Центральної виборчої комісії. До відповідальності притягаються також особи, які опублікували або іншим способом поширили завідомо неправдиві відомості про кандидата в Президенти України. б) Порядок зміщення Президента України Рішення про неможливість виконання Президентом своїх повноважень за станом здоровя набуває сили лише за умови, коли за нього проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради, тобто не менш як 226 народних депутатів.Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, що випливає з конституційного статуса Президентської посади в Україні. Кабінет міністрів є главою виконавчої влади, та за допомогою органів виконавчої влади на місцях організовує виконання законів та розпоряджень законотворчих органів усіми субєктами держави. До кандидата у Президента конституція ставить певні вимоги, про які було сказано вище. Також конституцією передбачається дострокове припинення повноважень Президента у разі складення ним самим своїх повноважень, тобто відставки, неможливості виконнаня президентом своїх повноважень за станом здоровя, усунення в порядку імпічменту та смерті особи, яка перебувала на посту Президента. Президент має право видавати укази і розпорядження, які є обовязковими до виконання на всій території України.

План
ПЛАН

********************************************************************

Вступ…………………………………………………………………..стр. 2

Поняття, види, статус глави держави………………..……………...стр. 3

Конституційний статус Президента України.……………………...стр. 6

Порядок обрання та зміщення Президента України….……………стр. 10 порядок обрання Президента………………………………………..стр. 10 порядок зміщення Президента України….…………………………стр. 20

Взаємовідносини Президента України з законодавчою, виконавчою та судовою владами………………………………………………………………..стр. 22

Акти Президента України……………………………………………стр. 24

Висновок ……………………………………………………………. стр. 25

Список использованной литературы ………………………….…….стр. 26

********************************************************************

I

Вступ

Вывод
В кінці проведеної роботи можна зробити висновок, що Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, що випливає з конституційного статуса Президентської посади в Україні. Що Президент України діє сумісно з Верховною Радою, взаємодіє з усіми гілками влади в країні, проводячи законотворчу політику. Кабінет міністрів є главою виконавчої влади, та за допомогою органів виконавчої влади на місцях організовує виконання законів та розпоряджень законотворчих органів усіми субєктами держави. Судова влада у свою чергу забезпечує контроль над виконанням рішень субєктами держави та притягнення до відповідальності тих осіб, які порушили закон. Тобто визначають покарання, яке повинен перести громадянин за невиконання вимог зану держави, в якій проживає.

Президент обирається на спеціальних виборах, в яких приймають участь усі громадяни держави, яким виповнилось 18 років. До кандидата у Президента конституція ставить певні вимоги, про які було сказано вище.

Також конституцією передбачається дострокове припинення повноважень Президента у разі складення ним самим своїх повноважень, тобто відставки, неможливості виконнаня президентом своїх повноважень за станом здоровя, усунення в порядку імпічменту та смерті особи, яка перебувала на посту Президента.

Президент має право видавати укази і розпорядження, які є обовязковими до виконання на всій території України. Укази і розпорядження Президента є правовою базою для актів органів виконавчої влади, акти Президента можуть бути нормативними, тобто такими, в яких містяться правила загального характеру і які розраховані на багаторазове використання, та індивідуальними, що стосуються конкретних відносин чи осіб і мають одноразовий характер (призначення конкретної особи на посаду, нагородження тощо).

VIII

Список використаної літератури

***********************************************************

Конституционное право Зарубежных стран. Учебник в 2 - х томах - М.: изд. БЕК, 1995 - 448 с.

Конституционное право // Под ред. А.Е. Козлова. М.: “БЕК”, 1996

Конституція України.

Основи конституційного права України: Підручник. Видання друге, дповнене / За ред. В.В. Копєйчикова - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 288 с.

“Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного закону) Української РСР; Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 33

Про внесення змін та доповнень до Закону Української РСР “Про вибори Президента Української РСР”; Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 8

“Про Президента Української РСР: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 33

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. - К.: АРТЕК, Вища шк., 1997.-264 с.

***********************************************************

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?