Державне агентство земельних ресурсів України - Реферат

бесплатно 0
4.5 86
Структура центрального апарату Державного агентства земельних ресурсів України. Розміщення державного замовлення на проведення загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт. Контроль за використанням та охороною земель. Право власності на землю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В сучасних умовах актуальність цих відносин значно підвищилась у звязку з проведенням земельної реформи, приватизації землі; прийняттям нового Земельного кодексу України, яким знімаються всі суперечності та неузгодженості чинних нормативно-правових актів із земельних питань. Субєктом права державної власності на землю виступає держава в особі уповноважених органів. Держава як власник землі забезпечує через земельне, природоохоронне та інше законодавство її належну охорону з метою поєднання інтересів усіх соціальних субєктів, а також раціональне й ефективне використання земель державної власності, екологічну рівновагу при експлуатації всіх земель, заходи продовольчої та екологічної безпеки тощо. Контроль за використанням та охороною земель покладається на відповідні державні службита їхні органи на місцях: Державний комітет України по земельних ресурсах, який здійснює контроль за станом використання і охорони всіх земель незалежно від їх відомчої належності та форм власності; Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України; Держкомлісгосп України; Держводгосп України.Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство України) є центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр), входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Держземагентство України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра. Заступників Голови Держземагентства України, у тому числі першого, призначає на посади Президент України за поданням Премєр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держземагентства України, погоджених із Міністром. Держземагентство України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України. Укргеодезкартографія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Держкомзему.Укргеодезкартографія відповідно до покладених на неї завдань: 1) готує у межах своїх повноважень пропозиції до проектів Державної програми економічного та соціального розвитку і Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Національної програми інформатизації та інших програм, повязаних з використанням національних геоінформаційних ресурсів; 4) забезпечує розміщення державного замовлення на проведення загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт та розподіл між спеціалізованими підприємствами обсягу видатків для його виконання на конкурсних засадах, здійснює в установленому порядку оплату цих робіт; 5) розробляє, визначає і затверджує у межах своєї компетенції пріоритетні напрями та програми фундаментальних і прикладних розробок, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, створює систему науково-технічного інформування у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності; 6) розробляє і затверджує в установленому порядку нормативно-технічні документи з питань топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності, встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв, у межах своєї компетенції здійснює державний контроль за використаним і збереженням географічних назв; 9) забезпечує діяльність Міжвідомчої науково-методичної ради з питань географічних назв, формує та забезпечує ведення Державного реєстру географічних назв України, назв географічних обєктів інших країн світу, які використовуються в Україні;Контроль за використанням та охороною земель полягає в забезпеченні додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України. Земельний кодекс до складу земель особливо охоронних територій відносить землі: природно-заповідного фонду; природоохоронного призначення;рекреаційного призначення; історико-культурного призначення; землі сільськогосподарського призначення; землі населених пунктів (міст, селищ міського типу і сільських населених пунктів); землі промисловості, транспорту, звязку, оборони та іншого призначення; землі лісового фонду; землі водного фонду; землі запасу. Вони включають в себе землі, що використовуються для різних господарсько-економічних цілей, які визначають особливості їх правового режиму в рамках загального правового режиму відповідної категорії земель; і тому вони володіють певними особливо

План
Зміст

Вступ

Розділ І. Державне агентство земельних ресурсів України

Розділ ІІ. Укргеодезкартографія

Висновок

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?