Державна служба медицини катастроф (ДСМК). Визначення та основні завдання. Організаційна структура. Координаційні комісії, поняття та основні завдання - Реферат

бесплатно 0
4.5 278
Особливий вид державної аварійно-рятувальної служби. Надання безоплатної медичної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру рятувальниками та особами, які беруть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В Україні щороку понад 15 млн. осіб потребують екстреної медичної допомоги. Понад 2 млн. осіб отримують екстрену медичну допомогу в лікувально-профілактичних закладах.Державна служба медицини катастроф (ДСМК) - є особливим видом державної аварійно-рятувальної служби, основним завданням якої є надання безоплатної медичної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, рятувальниками та особами, які беруть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій. Діяльність ДСМК регламентують Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінета Міністрів України, накази та методичні рекомендації МОЗ України. До правових, нормативних та директивних актів, що зумовлюють правове та нормативне поле для організації надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях, розбудови та функціонування ДСМК і відповідно планування всіх аспектів її діяльності відносяться : 1. Основи законодавства України про охорону здоровя;Закон України "Про Цивільну оборону України"; Закон України "Про державний матеріальний резерв"; Закон України "Про аварійно-рятувальні служби"; Укази Президента України: Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Указ Президента України "Про заходи щодо впровадження в Україні єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування";До складу ДСМК на державному рівні входять: Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні формування, лікувальні заклади, визначені МОЗ України за погодженням з МНС, Міноборони, МВС, Минтрансом, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а також створені на базі цих закладів охорони здоровя спеціалізовані бригади постійної готовності служби медицини катастроф. У структурі ДСМК Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі УНПЦ ЕМД та МК) визначається як головний науково-практичний заклад, на який крім того покладаються функції основного МОЗ України щодо інформаційно-аналітичної обробки інформації Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань НС. Основною метою Центру є надання громадянам в екстремальних ситуаціях медичної допомоги, виконання науково-дослідної роботи з проблем екстреної медичної допомоги і МК, надання медичної допомоги лікувальним закладам, що входять до складу ДСМК з питань організації й надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях. До складу ДСМК на територіальному рівні входять територіальні центри екстреної медичної допомоги, медичні формування та лікувальні заклади, віднесені МОЗ до цього рівня за погодженням з обласними та Київською міською державними адміністраціями, а також створені на базі цих закладів охорони здоровя спеціалізовані територіальні бригади постійної готовності служби медицини катастроф. Територіальні центри екстреної медичної допомоги є головними закладами та органами управління ДСМК на територіальному рівні, мають, по суті, подвійне підпорядкування: безпосередньо підлягають відповідно управлінням (відділам) охорони здоровя обласних та Київської міської державних адміністрацій, а функціонально - УНПЦ ЕМД та МК.У звязку з тим, що до складу сил ДСМК як державного так і територіального рівня входять медичні заклади різного підпорядкування, координацію діяльності їх у разі виникнення екстремальних ситуацій здійснюють координаційні комісії,які є постійно діючим дорадчим позаштатним органом, утвореним з метою узгодження складу і порядку використання в НС медичних сил і засобів служби медицини катастроф. До складу комісій входять представники всіх міністерств і відомств відповідних рівнів служби медицини катастроф. Склад територіальних координаційних комісій визначається відповідними територіальними органами виконавчої влади, а персональний затверджується її головою. До складу територіальної координаційної комісії входять представники територіальних органів управління охорони здоровя, територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медичних закладів як Міністерства охорони здоровя, так і відомчого підпорядкування, а також інші представники. В компетенції координаційних комісій є узгодження: · складу й порядку використання в разі НС медичних сил і засобів, що входять до складу служби медицини катастроф;ДМСК є видом державної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях, в її регламент входить як надання ,власне, медичної допомоги, так і підготовка фахівців та матеріально-технічного забезпечення для надання цієї допомоги, проведення масштабних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, а також моніторинг питань, щодо медико-соціальних наслідків НС. Діяльність ДСМК регламентують Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінета Міністрів України, накази та методичні рекомендації МОЗ України.

План
План

Вступ

Основна частина

Державна служба медицини катастроф (ДСМК)

1. Визначення та основні завдання

2. Організаційна структура

3. Координаційні комісії, поняття та основні завдання

Висновок

Література

Вывод
аварійний рятувальний медичний допомога

ДМСК є видом державної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях, в її регламент входить як надання ,власне, медичної допомоги, так і підготовка фахівців та матеріально-технічного забезпечення для надання цієї допомоги, проведення масштабних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, а також моніторинг питань, щодо медико-соціальних наслідків НС.

Діяльність ДСМК регламентують Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінета Міністрів України, накази та методичні рекомендації МОЗ України.

ДСМК України утворена на державному та територіальному рівнях. У структурі ДСМК головним науково-практичним закладом є Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі УНПЦ ЕМД та МК). До складу ДСМК на територіальному рівні входять територіальні центри екстреної медичної допомоги, медичні формування та лікувальні заклади, віднесені МОЗ, а також створені на базі цих закладів охорони здоровя спеціалізовані територіальні бригади постійної готовності служби медицини катастроф.

Список литературы
1. Конституція України, 1996.

2. Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану", 2000

3. Закон України "Про Цивільну оборону України", 1993.

4. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”, 1999.

5. Постанова Кабміну «Про затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф» від 11 липня 2001 р. № 827.

6. Постанова Кабміну «Про затвердження Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 р» від 05 липня 2007 р. № 1290.

7. Кочін І.В. Підготовка формувань та закладів Державної служби медицини катастроф до роботи у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. / І.В.Кочін, Г.О.Черняков, Н.В.Баранова, В.З. Бурлай. За ред. І.В.Кочіна.- Запоріжжя: ЗДІУЛ, 2000. - 128 с.

8. Кочін І.В. Медицина катастроф: [виробниче видання]/ І.В. Кочін, Г.О. Черняков, П.І. Сидоренко: За ред. І.В. Кочіна - К.: Здоровя, 2008. - 724 с.

9. Якимов Ю. М., Радченко Ю. В. Медицина катастроф Навчально-довідковий посібник для студентів та викладачів по дисципліні «Медицина катастроф».

10. Гридасов В.І., Ковальов В.М., Катрис М.В. та ін. Медицина катастроф / Підручник - Харків.: “Золоті сторінки”. - 2002. -280 с.

11. Дубицький А.Ю., Семенов І.О., Чепкий Л.П. Медицина катастроф/. Навчальний посібник. Київ: Курс, 1999.- 379 с .

12. Воробйов О.О., Кардаш В.Е. Медицина катастроф / Навчальний посібник. - Чернівці. - 2000. - 152 с.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?