Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 87
Поняття, підстави і місце проведення державної реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців, вимоги щодо оформлення документів. Законодавче регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, перспективи і шляхи її вдосконалення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Для початку функціонування підприємства та отримання ним статусу юридичної особи, воно повинно пройти державну реєстрацію, яка завершує процес створення підприємства. Отже державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців регулюється Господарським кодексом України та Законом України" Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців" Згідно цих нормативно - правових актів - державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців - це документальне засвідчення створення юридичної особи, засвідчення факту набуття фізичною особою статусу підприємця. Державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців проводиться органом влади - державним реєстратором - виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній (у містах Києві та Севастополі), державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця. Державний реєстратор зобовязаний надати відповідним органам статистики, Податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця із зазначенням номеру та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців включає, зокрема: - перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;Відповідно до статті 5 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця. Документи подаються (надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою. Згідно статті 7 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації має здійснювати державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; затверджує нормативно-правові акти щодо формування та ведення Єдиного державного реєстру; організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, погоджує кандидатури на зайняття посади державного реєстратора; Для державної реєстрації використовують бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб та бланки свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців єдиних зразків. Описи бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, а також порядок їх оформлення встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.Законодавче регулювання державної реєстрації субєктів підприємницької діяльності здійснюється згідно Господарського кодексу України, а зокрема Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.Згідно статті 23 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», для резервування найменування юридичної особи засновник (засновники) юридичної особи або уповноважена ним (ними) особа повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи: - заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи; У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор протягом трьох днів, вносить до Єдиного державного реєстру запис про резервування найменування юридичної особи і видає (надсилає рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі довідку з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи, яка дійсна протягом строку резервування (юридичної особи строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств - строком на девять місяців). Якщо в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи,

План
ЗМІСТ

Вступ

1. Поняття і підстави для реєстрації субєктів підприємницької діяльності

1.1 Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і вимоги щодо оформлення документів

2. Законодавче регулювання державної реєстрації субєктів підприємницької діяльності

2.1 Державна реєстрація юридичної особи

2.2 Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

3. Перспективи вдосконалення державної реєстрації

Висновок

Література

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?