Державна політика регіонального розвитку в перехідний період до ринку - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 130
Сутність регіонального розвитку, роль держави в його регулюванні в умовах перехідного періоду до ринку. Правове забезпечення державної регіональної політики в Україні. Аналіз економічних та соціальних показників, які характеризують сучасний стан регіонів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Упродовж певного часу чимало країн доповнили цю діяльність більш цілеспрямованим індивідуальним підходом до кожного регіону, намагаючись розвязати конкретні регіональні проблеми та активно співпрацювати з громадянами та інституціями регіону. До того ж різні країни тепер частіше, ніж у минулому, усвідомлюють, наскільки різними можуть бути рівні розвитку регіонів, а отже, приділяють більше уваги усуненню відповідних диспропорцій. Не всі регіони просуваються вперед в однаковому темпі: економічний та соціальний розвиток у деяких регіонах значно повільніший, ніж в інших. Субєктами її виступають центральні, регіональні та місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які виходячи зі своєї компетенції вирішують питання, повязані з соціально-економічним розвитком регіонів. Відлік часу з початку спроби реалізовувати державну регіональну політику в Україні з великою часткою вірогідності можна почати з дня ухвалення Указу Президента України №341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики» - 25 травня 2001 року.Отже, не зважаючи на досить широкий перелік законів у сфері аналізу, система законодавчого забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики відповідно до кращого європейського та світового досвіду так і не створена. Зокрема, проекту Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів” (19.06.03 р. прийнято Верховною Радою України за основу у І читанні, реєстр.

Вывод
Отже, не зважаючи на досить широкий перелік законів у сфері аналізу, система законодавчого забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики відповідно до кращого європейського та світового досвіду так і не створена.

Суттєвою перешкодою на шляху ефективного здійснення державної регіональної політики є відсутність системної законодавчо-нормативної бази. Дуже багато питань регіональної політики залишаються законодавчо не врегульованими. На найближчий період вдосконалення правового поля регулювання регіонального розвитку потребує прийняття вже підготовлених законопроектів. Зокрема, проекту Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів” (19.06.03 р. прийнято Верховною Радою України за основу у І читанні, реєстр. №3384).

Україні потрібна нова Державна регіональна політика розвитку, базована на нових інноваційних і водночас перевірених в ефективних державах інструментах її проведення.

Від цього, залежить не лише економічне благополуччя регіонів, а передусім збереження України як єдиної цілісної держави, де кожен громадянин почувається у безпеці і має гарантований державою рівень публічних послуг, умови проживання незалежно від місця власного народження чи проживання.

Державне регулювання регіональної економіки слід скерувати на комплексне вирішення соціально-економічних проблем, специфічних для кожного регіону з метою забезпечення високого рівня якості життя людини незалежно від місця її проживання, зміцнення соціальної згуртованості та економічної єдності держави.

Список литературы
1. Закон України №2411-VI «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 р.

2. Закон України №2856-IV від 08.09.2005 р. «Про стимулювання розвитку регіонів».

3. Закон України №1621-IV від 18.03.2004 р. «Про державні цільові програми».

4. Постанова КМУ від 21 липня 2006 року №1001 «Про затвердження Державної стратегії розвитку на період до 2015 року».

5. Проект закону «Про основні засади державної регіональної політики».

6. Нова державна регіональна політика в Україні: Збірник. / Під заг. ред. д-ра наук з пит. держ. управл., проф. В.С. Куйбіди. - К.: Крамар, 2009.

7. Байцим В.Ф. Механізм формування стратегічних цілей програм (проектів) розвитку регіонів та територій. / В.Ф. Байцим // Актуальні проблеми економіки. - 2008.

8. Бережная И.В. Типология регионов, как основной аспект регионалистики. / И.В. Бережная, О.Д. Стефанюк. // Экономика и управление. - 2007. - №2.

9. Аналітична записка Про проект Закону України «Про основи державної регіональної політики», підготовлений Міністерством регіонального розвитку та будівництва України від 17 липня 2010 року.

10. http://www.ukrstat.gov.ua.

11. http://www.kmu.gov.ua.

12. http://www.minfin.gov.ua.

13. http://www.csi.org.ua.

14. http://www.president.gov.ua/news/19286.html.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?