Державна агенція промоції культури України - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 80
Загальна характеристика Державної агенції промоції культури України (ДАПКУ). Аналіз організаційної та управлінської структури ДАПКУ. Майно та аналіз джерел його формування. Аналіз трудових ресурсів. Основні завдання та права структурних підрозділів ДАПКУ.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Успішна діяльність і динамічний розвиток кожної організації, незалежно від її форми власності та галузевої приналежності залежить від ефективної системи менеджменту. Мета виробничої практики, дозволяє використати вже набуті теоретичні знання для прийняття виважених рішень менеджеру у всіх сферах діяльності організації.Державна агенція промоції культури України (надалі ДАПКУ) є бюджетною державною неприбутковою установою, яка належить до сфери управління міністерства культури і туризму України і є підзвітним та підконтрольним закладом культури МКТ. В свою чергу укпц «Дружба» був створений на підставі наказу міністерства культури України від 25 січня 1993 року № 7 «про реорганізацію культурно-освітнього центру «Дружба». Завдяки проведенню УКПЦ «Дружба» систематичної культурно - просвітницької роботи (всеукраїнських фестивалів «Всі ми діти твої, україно», культурно-мистецьких заходів «Сузіря дружби» та «Мовна палітра», свят словянської писемності і культури, конкурсів, тематичних виставок, науково - практичних конференцій, семінарів, пленерів, майстер - класів) в Україні створена широка мережа державних та громадських центрів національних культур, національно - культурних товариств, які спільно з центром «Дружба» проводили роботу по здійсненню державних програм відродження і збереження культур різних національностей, що мешкають в Україні. Проведення заходів до всеукраїнського дня працівників культури і аматорів народного мистецтва, всеукраїнських акцій «мистецтво одного села» та «культура малих міст», міжнародного фестивалю «фольклорний дивосвіт», свят народної творчості, конференцій, семінарів для представників регіональних органів та установ культури сприяли активізації роботи, урізноманітненню форм та методів діяльності управлінь культури, палаців культури, клубів по забезпеченню духовних запитів різних верств населення України. Після перейменування УКПЦ «Дружба» у Державну агенцію промоції культури України, агенція продовжила роботу за раніше започаткованими центром напрямками.ДАПКУ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законів України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами органу управління майном, наказами Міністерства культури і туризму України. Проведення заходів з формування позитивного культурного іміджу України як європейської держави, популяризації української мови та культури. Збирання та розповсюдження інформації щодо можливостей співпраці вітчизняних діячів культури, мистецьких колективів, осередків по вивченню історії України, української культури і мові, тощо з відповідними зацікавленими організаціями та діячами за кордоном. Сприяють популяризації української мови та культури із залученням нових форм та методик, зокрема, з переведенням та розповсюдженням кращих зразків вітчизняної літератури у форматі аудіо книг, як в інтернет-просторі, так і на медіа-носіях, просувають в такий же спосіб кращі твори мистецтва, зокрема, музичного, образотворчого, театрального мистецтва, архітектури тощо. Надають методичну допомогу етнічним українцям та українським громадянам, які мешкають за межами України, у створенні агенцій української культури, шкіл, колективів художньої самодіяльності, осередків по вивченню історії України, української культури і мови.Управління агенцією здійснюється на основі поєднання прав керівника агенції щодо господарського використання державного майна та участі в управлінні трудового колективу агенції. Несе повну відповідальність за формування та виконання плану розвитку агенції, за результати виробничої діяльності Агенції, виконання показників ефективності діяльності, використання державного майна і коштів згідно з трудовим контрактом; У відповідності до трудового законодавства приймає, переводить та звільняє працівників, затверджує посадові інструкції та забезпечує постійне вдосконалення організації праці робітників Агенції; Звітує перед органом управління майном про хід виконання планів, програм та договірних зобовязань про результати діяльності агенції, дотримання трудового законодавства, правил та норм охорони праці і техніки безпеки; Трудовий колектив Агенції становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Агенцією.Структура майна підприємства державна агенція промоції культури україни за 2008р. наведено у таблиці 3.1. Назва статтей На початок року На кінець року Абсолютне відхилення Відносне відхилення % Питома вага на початок року % Питома вага на кінець року % Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги 0 0 0 0 0 0 З таблиці 3.1 видно, що найбільшу частку в структурі активів ДАПКУ займають необоротні активи - 83% на початок року, але їх частка протягом року збільшилась на 9,5%, і на кінець року становила 92,5%. У структурі оборотних активів найбільшу частку на початок року займають матері

План
ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика Державної агенції промоції культури України

1.1 Історія створення. Форма власності

1.2 Мета та предмет діяльності

Розділ 2. Аналіз організаційної та управлінської структури ДАПКУ

2.1 Основні завдання та права структурних підрозділів ДАПКУ

2.2 Організаційна структура управління

Розділ 3. Майно та аналіз джерел його формування

Розділ 4. Аналіз трудових ресурсів

4.1 Нормування і оплата праці

4.2 Посадові обовязки працівників

Розділ 5. Аналіз інформаційних потоків

Розділ 6. Аналіз діяльності ДАПКУ

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?