Дерматогліфіка людини. Форми мінливості. Психічна деривація. Расові відмінності - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 148
Ф. Гальтон - основоположник психогенетики. Поняття мінливості. Дерматогліфіка людини як кількісна ознака, історія вивчення і застосування. Депривація в дитячому віці і її вплив на подальший розвиток дитини. Расові відмінності та успадкування інтелекту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сімя Гальтон була відомою і досить успішною в сфері виготовлення зброї та банкірському справі, в той час як Дарвіна були відомі в областях медицини і науки. І Еразм Дарвін, і Самюель Гальтон були одними із засновників знаменитого Місячного суспільства Бірмінгема, серед членів якого були: Маттью Болтон, Джеймс Уатт, Джозайя Уеджвуд, Джозеф Прістлі та інші видатні вчені та підприємці. Лабораторія в музеї користувалася успіхом та інтересом у відвідувачів, вважалося хорошим тоном піддатися вимірам та досліджень, які проводив асистент Гальтона, сержант Рендл.Через три роки у Гальтона була колекція відбитків пальців, значно перевершує колекцію Гершеля. У вищих організмів і людини ембріональний розвиток відбувається за відносно стабільних умов, тому ознаки, які формуються до народження, не зазнають істотного впливу зовнішнього середовища і розвиваються в основному під впливом генотипу і після народження майже не змінюються. Мутації ненаправлені - зазнавати мутації може будь-який локус, викликаючи зміни як незначних, так і життєво важливих ознак.

План
Зміст

Творче завдання 1. Ф. Гальтон - основоположник психогенетики

Творче завдання 2. Що таке мінливість?

Творче завдання 3. Дерматогліфіка людини як кількісна ознака. Історія вивчення і застосування

Творче завдання 4. Депривація в дитячому віці і її вплив на подальший розвиток дитини

Творче завдання 5. Расові відмінності та успадкування інтелекту

Список використаної літератури

Список литературы
1. Аверина И.С. Возрастная динамика соотношения генотипа и среды в индивидуальных особенностях памяти школьников. Автореф. дисс. канд. психол. наук. М., 1983.

2. Александрова Н.И. Корреляционный анализ биоэлектрической активности передних и задних областей головного мозга//Проблемы дифференциальной психофизиологии / Под ред. В.Д. Небылицына. М., 1974. С. 112-144.

3. Анохин А.П. Генетические основы нейрофизиологических особенностей человека//Дубинин Н.П. (ред.). Успехи современной генетики. М., 1987. С. 206-231.

4. Анохин А.П. Генетика, мозг и психика человека: тенденции и перспективы исследований. М., 1988.

5. Аршавский В.В. Межполушарная асимметрия в системе поисковой активности. Владивосток, 1988.

6. Ауэрбах Ш. Генетика. М., 1968.

7. Беляев Д.К. Генетика, общество, личность//Фролов И.Т. (отв.ред.). Человек в системе наук. М., 1989. С. 155-164.

8. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. М., 1987.

9. Бочков Н.П. Генетические аспекты комплексного изучения человека//Фролов И.Т. (отв.ред.). Человек в системе наук. М., 1989. С. 143- 155.

10. Булаева К.Б. Генетические основы психофизиологии человека. М., 1991. 25. Бумсма Д., Ван Баал К. Лонгитюдное генетическое исследование показателей интеллекта у близнецов5-7 лет//Вопросы психологии. 1997. №4. С. 117-127. 422

11. Выготский Л. С. Психология и учение о локализации психических функций//Собрание сочинений. В3 т. Т. 1. М., 1982. С. 168-174

12. Гавриш Н.В., Равич-Щербо И.В., Шибаровская Г.А., Шляхта Н.Ф. Индивидуальная ЭЭГ, ее онтогенетическая стабильность и генотипическая обусловленность//Мозги психическая деятельность. М., 1984. С. 125-137.

13. Гайсинович А.Е. Зарождение и развитие генетики. М., 1988.

14. Егорова М.С. Генетика поведения: психологический аспект. М.: Socio Logos, 1995.

15. Кочубей Б.И. Влияние генотипа и среды на формирование индивидуальных особенностей ориентировочной реакции человека. Канд. дисс. М., 1983.

16. Лильин Е.Т., Богомазов Е.А., Гофман-Кадочников П.Б. Медицинская генетика для врачей. М., 1983

17. Малых С.Б. Индивидуальные особенности потенциалов мозга, связанных с движением, и роль генотипа в их формировании. Канд. дисс. М., 1986.

18. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Основы психогенетики. М., 1998. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: В 3 т. - М.: Мир, 1987-1988. - Т. 1. - 295 с.; Т. 2. - 368 с.; Т. 3. - 335 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?