Депозитні операції, принципи технічного аналізу та інформаційна система Доу-Джонс Телерейт - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 169
Суть депозитних операцій, довідкові процентні ставки та процентний арбітраж. Принципи та аксіоми технічного аналізу, осцилятори, моменти, норми зміни, індекс відносної сили. Сигнали покупки і продажу. Служба новин та аналіз у системі Доу-Джонс Телерейт.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тому саме при депозитних операціях дуже виразно виступає сутність комерційної діяльності банків - платити за депозит дешевше, а розміщувати його за вищу плату. До строкових депозитів у банківській практиці відносять депозити овернайт - депозити, залучені банком на строк не більше одного операційного дня (без урахування неробочих днів банку). У звіті про залишки за депозитами КБ України мають щомісяця подавати у регіональні управління НБУ дані про такі види депозитів: міжбанківський ринок - депозити розміщені, депозити залучені; небанківський ринок - депозити небанківських фінансових підприємств, депозити нефінансових державних підприємств, депозити нефінансових недержавних підприємств, депозити некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, депозити фізичних осіб, депозити інших домашніх господарств, депозити бюджету та позабюджетних фондів України (державного бюджету, клієнтів, які утримуються з державного бюджету, місцевих бюджетів), рахунки за довірчими операціями, ощадні сертифікати. Валютна позиція називається відкритою, якщо сума активів в іноземній валюті не збігається з сумою пасивів в тій самій валюті. Маючи відкриту валютну позицію банк може отримати прибутки чи зазнати збитків унаслідок зміни валютного курсу з огляду на таку залежність: · довга валютна позиція приносить прибутки за підвищення курсу іноземної валюти і завдає збитків у разі його зниження;Практично в усіх продуктах, які зараз пропонуються компанією, користувач має змогу графічно представити інформацію щодо котировок і цін у режимі реального часу, а також застосувати до цих графіків методи технічного аналізу. У рамках одного плану користувач має змогу побудувати до восьми графіків одного або кількох ринкових інструментів, кожний з яких можна доповнити технічними індикаторами (Support and Resistance Levels, Moving Averages, Trend Lines тощо), які будуються в одному вікні. Користувач Teletrac має доступ практично до всіх інструментів побудови графіків, зокрема, таких, як Line Charts, Bar Charts, Point and Figure Charts та ін. Поряд з цим користувач Teletrac має змогу розробляти власну стратегію поведінки на ринку (trading rules): умови відкриття та закриття позицій, умови виходу із угод (trailing stops) і т.ін. Система Telerate Charting - досить популярна в Європі, але поки що менш поширена в країнах СНД - має такі самі можливості для проведення технічного аналізу, як і Teletrac, однак функціонує в середовищі Microsoft Windows.

План
ЗМІСТ

1. Депозитні операції. Довідкові процентні ставки. LIBOR, FIBOR, MIBOR. Депозитна позиція: коротка та довга валютна позиція. Процентний арбітраж: арбітраж на збіг термінів, арбітраж на різних термінах. Сіжбанківські і клієнтні депозити

2. Принципи технічного аналізу. Аксіоми технічного аналізу. Осцилятори. Моменти, норми зміни, індекс відносної сили та ін. Сигнали покупки і продажу

3. Інформаційна система Доу-Джонс Телерейт: служба новин, технічний аналіз у системі Доу-Джонс Телерейт

Список використаної літератури

1. Депозитні операції. Довідкові процентні ставки. LIBOR, FIBOR, MIBOR. Депозитна позиція: коротка та довга валютна позиція. Процентний арбітраж: арбітраж на збіг термінів, арбітраж на різних термінах. Сіжбанківські і клієнтні депозити

Список литературы
1. Дудяк Р.П. Основи біржової діяльності на товарному і фондовому ринках: Навч. Посібник. - Л.: "Українські технології", 2001. - 184 с.

2. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене. - Львів: "Новий світ-2000", "Магнолія плюс". - 2003. - 360 с. (Тема 11, с. 194-228)

3. Сафонов В.С. Валютный дилинг, или как можно зарабатывать деньги честно и самостоятельно: Практическое пособие: Навчальне видання. - 2-е изд., испр..- М.: Консалтбанкир, 2000.- 308 c.

4. Сафонова Т.Ю. Биржевая торговля производными финансовыми инструментами: Учеб.-практ. пособие. - М.: Дело, 2000. - 544 с.

5. Фондовый рынок для начинающих. (Серия “Reuters для финансистов”): Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2002. - 234 с.

6. Эрлих Анна Технический анализ товарных і финансовых ринков. - М.,: Инфра - М, 2003. - 387 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?