Демократія як соціальне явище - Реферат

бесплатно 0
4.5 55
Аспекти, різновиди демократії. Пастки, загрози, межі демократії. Розуміння демократії населенням пострадянських країн. Форми демократичної практики. Нормативні аспекти демократії. Ідеал і розмаїття концепцій демократії. Консолідовані та псевдодемократії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Люди розуміють, що в усіх своїх виявах демократія сприяє соціальній творчості, пошукові більш адекватних і прийнятних умов існування. Під впливом демократичних умов життя формується певний світогляд, який визначається як демократична ідеологія - впорядкована система демократичних цінностей, уявлень і переконань, згідно з якою люди можуть і мусять розвязувати суспільні справи через посередництво власної участі, залучення до суспільного життя, обізнаності й поінформованості щодо суспільних справ і проблем. Ті, хто розглядає демократію як духовне й моральне явище, що сприяє реалізації людської гідності й самостійності, фактичному втіленню в життя різноманітних прав людини, говорять про демократію, засновану на правах. Ті, хто вбачають у демократії насамперед вироблений людством механізм (процедуру) раціонального опрацювання і прийняття рішень, апелюють до процедурної демократії. Прихильники цього підходу, безперечно, мають рацію в тому, що демократія, на відміну від багатьох інших форм і різновидів організації влади, передбачає втягування громадян у клопіт і турботи, небезпеки, стреси і негаразди, повязані з управлінням суспільними справами.

План
ПЛАН

1. Аспекти й різновиди демократії.

2. Пастки, загрози й межі демократії.

3. Розуміння демократії населенням пострадянських країн.

4. Література.

1. Аспекти й різновиди демократії.

Список литературы
1. Аристотель. Політика. - Київ, 2000.

2. Арендт Г. Становище людини / Пер. з англ. М. Зубрицької. - Львів, 1999.

3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Пер. с франц. - Москва, 1993.

4. Берлін І. Чотири есе про свободу / Пер. з англ. - Київ, 1994.

5. Даль Р. О демократии / Пер. с англ. А.С. Богдановского; Под ред. О.А. Алякринского. - Москва, 2000.

6. Драгоманов М. Швейцарська спілка. - Київ, 1907.

7. Каменская Г.В. Генезис идей демократии // Социс. - 1994. - № 4.

8. Надель С. Рыночная экономика и экономическая демократия // Мировая экономика и международные отношения. - 2000. - № 1.

9. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. - Київ, 1994. - Т. 1.

10. Поппер К. Демократия и народоправне // Новое время. - 1991.- № 8.

11. Складові демократії / Пер. з нім.; За ред. Д. Геттінг, В.Д. Міхаелі. - Київ, 1993.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?