Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві. - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 132
Поняття та сутність демографії. Демографічна ситуація у світі: основні тенденції розвитку. Сучасна демографічна політика у різних країнах світу, її сутність та політичні виміри. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасній Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Як і кожна наука, зокрема наука про життя, демографія має основу - народ, а народ має, як і життя свій першопочаток. Протягом усієї демографічної історії людства аж до кінця XVIII ст. причинами демографічної кризи були часті голодування, епідемії та війни; обумовлений ними високий рівень смертності призводив до скорочення чисельності населення деяких країн і регіонів світу, а інколи й до повного обезлюднення територій. Демографія це наука, що займається вивченням відтворення населення і чинників, що впливають на цей процес. Так розглядаючи вплив народжуваності і смертності на зайнятість населення можна виявити, що чим вища народжуваність тим вища буде зайнятість наступних поколінь і тим вища матеріальна забезпеченість населення в даний час, оскільки народження дітей безпосередньо повязане з матеріальним благополуччям нації, а отже і з рівнем зайнятості населення. Вивчає процеси, які відбуваються в людському середовищі світу, регіону,країни: зміни в чисельності населення, національному складі; досліджує динаміку в суспільстві за статтю, віком, а також розлучення, народжуваність, смертність, відтворення населення, його природний рух, міграційні процеси тощо.

План
План

1. Поняття та сутність демографії.

2. Демографічна ситуація у світі: основні тенденції розвитку. Особливості сучасної демографічної політики у різних країнах світу, її сутність та політичні виміри.

3. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасній Україні. Роль і місце сімї у демографічній політиці.

1. Поняття та сутність демографії

Список литературы
1. Н.М. Зобко "Демографічні проблеми людства" Київ 2001 рік

2. Васильєва Л. Й. Демографічні аспекти сучасної сімї // Актуал. пробл. політики: Зб. наук. пр. - Одеса, 1997. - Вип.1-2. - С.15-17.

3. Піскунов С. Етнодемографічна політика// Дивослово. - 2002. - № 8. - с.2-5.

4. Демографічне дзеркало нації// Слово просвіти. - 2001. - 23 листопада. с.6-7.

5. Діти, жінки та сімя в Україні: статистичний збірник. - К.:Державний комітет статистики України, 2000. - 362 с.

6. Демографічна криза в Україні// Народна газета. - 2002. - № 17. - с.4-5.

7. Стратегія розвитку України: теорія і практики. - К.: НІД., 2002. - С. 864.

8. Концепція демографічного розвитку України на 2005-2015 рр. Проект. - К., 2004. - С. 13.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?